DS/EN ISO 14982:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Prøvningsmetoder og godkendelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard angiver prøvningsmetoder til prøvningsmetoder og acceptkriterier for elektromagnetisk kompatibilitet for traktorer og andre slags mobile landbrugsmaskiner.


Antal sider: 56

Udgivet: 2009-04-21

Godkendelsesdato: 2009-03-23

Internationale relationer: EN ISO 14982:2009 IDT ISO 14982:1998 IDT

ICS: 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer 65.060.01 - Landbrugsmaskiner og udstyr. Generelt 33.100.01 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Generelt

Varenummer: M228804


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 144
  • ISO/TC 23/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-145