9043 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 743 V1.6.1:2018

DVB (Digital Video Broadcasting) – Undertekstsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 300 328 V1.9.1:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); bredbånds transmissionssystemer; datatransmissionssystemer, der opererer i 2,4 GHz ISM båndet og benytter bredbånds modulationsteknik; Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav af artikel 3.2 i R&TTE-direktivet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/EN 300 386 V2.1.1:2016

Udstyr til offentlig telekommunikation, krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 330 V2.1.1:2017

Kortdistance apparater (SDR); Radioudstyr i frekvensbåndet 9kHz til 25 MHz og induktive kredsløb i frekvensbåndet 9 kHz til 30 MHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 698 V2.1.1:2016

Radiotelefonsendere og modtagere til mobile maritime serviceydelser der anvendes i VHF båndet på indenlandske vandveje; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3, stk. 3 (g) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 433 V2.1.1:2016

Citizens' bånd (CB) radioudstyr; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 296 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med integreret antenne fortrinsvis beregnet til transmission af tale; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 341 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med integreret antenne, som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 390 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med integreret antenne beregnet til transmission af data (og tale); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 219 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester, radioudstyr som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 328 V2.1.1:2016

Bredbånds transmissionssystem; Datatransmissionsudstyr som arbejder i ISM båndet 2,4 GHz og som anvender modulationsteknikker for bredbånd; Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 401 V2.1.1:2017

Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 700 V2.1.1:2016

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 720 V2.1.1:2017

Ultra-Høj Frekvens ( UHF ) kommunikationssystemer og udstyr ombord på fartøjer; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 440 V2.1.1:2017

Kortdistance apparater (SRD); Radioudstyr der anvendes i frekvensbåndet 1GHz til 40 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 224 V2.1.1:2017

Landmobile tjenester; Radio udstyr til brug i personsøgetjeneste som opererer i frekvensområdet 25 MHz – 470 Mhz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 065 V2.1.2:2016

Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 086 V2.1.2:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med et intern eller ekstern RF stik primært beregnet til analog tale; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 487 V2.1.2:2016

Satellitjordstationer og systemer (SES); Harmoniseret standard for mobile jordstationer kun til modtagelse (ROMES), som kommunikerer data i frekvensbåndet 1,5 GHz; radio frekvens (RF) specifikationer, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 113 V2.2.1:2016

Landmobile tjenester, radio udstyr til transmission af data (og/eller tale) som bruger konstant eller ikke konstant indhyldningskurve modulering og har antenne stik; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 698 V2.2.1:2017

Radiotelefonisendere og -modtagere til den maritime mobiltjeneste over VHF-båndet på indre vandveje – Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 og 3.3(g) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 440 V2.2.1:2018

Kortdistance apparater (SRD) – Radioudstyr til anvendelse i frekvensområdet fra 1 GHz til 40 GHz – Harmoniseret standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 700 V2.2.1:2018

DECT – WRS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

Bredbåndstransmissionssystemer – Datatransmissionsudstyr til frekvensbåndet 2,4 GHz – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 300 698 V2.3.1

Radiotelefonisendere og -modtagere til den maritime mobiltjeneste over VHF-båndet på indre vandveje – Harmoniseret standard for radiospekteraccess og for funktioner til redningstjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 444 V2.5.1:2017

DECT – GAP


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 113 V3.1.1:2020

Landmobile tjenester – Radioudstyr til transmission af data (og/eller tale), som anvender konstant eller ikke-konstant indhyldningskurvemodulation og har antennestik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 338-1 V1.1.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 1: Common requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 338-1 V1.4.2:2017

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF/HF- og/eller VHF-bånd – Del 1: Almindelige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF/HF- og/eller VHF-bånd – Del 1: Almindelige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 392-1 V1.6.1:2020

Jordbaseret trunkeret radio (TETRA) – Tale og data (V+D) – Del 1: Generelt netværksdesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF-/HF- og/eller VHF-bånd – Del 1: Fælles krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 718-1 V2.1.1:2018

Lavinesøgere, 457 kHz – Transmitter-receiver-systemer – Del 1: Harmoniseret standard for adgang til radiospektrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT – Del 1: AC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 422-1 V2.1.2:2017

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 1: Klasse A modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 718-1 V2.2.1:2021

Lavinesøgere, 457 kHz – Transmitter-receiver-systemer – Del 1: Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 422-1 V2.2.1:2021

Trådløse mikrofoner – Audio PMSE-udstyr op til 3 GHz – Del 1: Audio PMSE-udstyr op til 3 GHz – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 176-1 V2.3.1:2018

DECT – Testspecifikation – Del 1: Radio


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 220-1 V2.4.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 175-1 V2.7.1:2017

DECT – CI (Common Interface) – Del 1: Overblik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 175-1 V2.8.1:2019

DECT – CI (Common Interface) – Del 1: Overblik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 220-1 V3.1.1:2017

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 296-2 V1.4.1:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM), Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne fortrinsvis beregnet til transmission af tale, Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 422-2 V1.4.1:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM); Trådløse mikrofoner i frekvensområdet 25 MHz til 3 GHz; Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3.2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 338-2 V1.4.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 2: Class A/B DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF-/HF- og/eller VHF-bånd – Del 2: Klasse A DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 330-2 V1.6.1:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); Kort rækkende udstyr (SRD); Radioudstyr i frekvensområdet 9 kHz og 25 MHz samt induktive loop i frekvensområdet 9 kHz til 30 MHz; Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 676-2 V2.1.1:2015

Jordbaseret VHF håndholdt, mobile og faste radio sendere, modtagere og sendere til VHF aeronautiske mobile tjeneste ved hjælp af amplitudemodulation, Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Lovgivning:

DS/EN 300 422-2 V2.1.1:2017

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 2: Klasse B modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 300 718-2 V2.1.1:2018

Lavinesøgere, 457 kHz – Transmitter-receiver-systemer – Del 2: Harmoniseret standard for funktioner til redningstjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 176-2 V2.2.1:2013

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test specification; Part 2: Audio and speech


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 176-2 V2.3.1:2019

DECT – Testspecifikation – Del 2: Lyd og tale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 220-2 V2.4.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 132-2 V2.5.1:2016

Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current (dc)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT-udstyr – Del 2: -48 V DC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 175-2 V2.7.1:2017

DECT – CI (Common Interface) – Del 2: Fysisk lag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 175-2 V2.8.1:2019

DECT – CI (Common Interface) – Del 2: Fysisk lag (PHL)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000 MHz; Del 2: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU for uspecificeret radioudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 220-2 V3.2.1:2018

Kortdistanceapparater (SRD) til frekvensområdet fra 25 MHz til 1 000 MHz – Del 2: Harmoniseret standard for access til radiospektrum for uspecificeret radioudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 392-2 V3.8.1:2016

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 674-2-1 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT), dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5,8GHz båndet, Industriel, Scientific og Medico (ISM); Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 1: Road Side Units (RSU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog: