320 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 84:1993

Håndbog om nordiske krav til informationsteknologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-håndbog 170:2012

DS-håndbog 170:2012

ISO/IEC 27001 for små og mellemstore virksomheder - praktiske råd


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 695,00

DS/ETSI EN 301 549 V3.1.1:2019

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 1047-2:2019

Enheder til sikker opbevaring – Klassifikation og metoder til prøvning af brandmodstandsevne – Del 2: Datarum og databokse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 2382:2015

Informationsteknologi - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 2382-36:2019

Informationsteknologi - Ordliste - Del 36: Læring, uddannelse og træning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 2382-37:2017

Informationsteknologi – Ordliste – Del 37: Biometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/PAS 2500-1:2020

Kunstig intelligens – Del 1: Gennemsigtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/PAS 2500-2:2020

Kunstig intelligens – Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 7779:2018

Akustik – Måling af støj fra IT- og telekommunikationsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 9295:2015

Akustik - Bestemmelse af højfrekvente lydeffektniveauer fra maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 9296:2017

Akustik - Deklarering af støj fra it- og teleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 13236:1999

Informationsteknologi. Servicekvalitet: Struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 13251:2019

Informationsteknologi – Oversigt over grafiske symboler til kontorudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 14543-5-102:2020

Informationsteknologi – Arkitektur for elektroniske systemer til boligen (HES) – Del 5-102: IGRS (intelligent grouping and resource sharing) for HES, klasse 2 og klasse 3 – RUMP (Remote universal management profile)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16234-1:2019

Rammer for e-kompetencer (e-CF) – En fælles europæisk ramme for ICT-eksperter i alle sektorer – Del 1: Rammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 16234-2:2016

Europæisk referenceramme for e-kompetencer – En fælles europæisk ramme for IKT-professionelle i alle industrisektorer – Del 2: Brugervejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 16234-3:2017

Rammer for e-kompetencer (e-CF) – En fælles europæisk ramme for IKT-professionelle i alle industrisektorer – Del 3: Metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 16234-4:2014

Europæisk referenceramme for e-kompetencer version 3.0 - Del 4: Casestudier i forbindelse med anvendelsen af den europæiske referenceramme for e-kompetencer 3.0


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 16266:2011

Undervisningsplan for uddannelse af personer, der arbejder med IKT på design for alle-området


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO/IEC 16509:2000

Informationsteknologi. År 2000-terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 16624-1:2013

Rammer for IKT-brugeres e-kompetencer - Del 1: Rammeindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 16624-2:2013

Rammer for IKT-brugeres e-kompetencer - Del 2: Brugervejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CWA 16624-3:2013

Rammer for IKT-brugeres e-kompetencer - Del 3: Udviklingsvejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 16655-1:2013

InLOC - Del 1: Informationsmodel for læringsresultater og kompetencer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 16655-2:2013

InLOC - Del 2: Retningslinjer, herunder integrering af læringsresultater og kompetencer i eksisterende specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 16655-3:2013

InLOC - Del 3: Anvendelsesprofil for Europass Curriculum Vitae og sprogpas til integrering af læringsresultater og kompetencer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 17788:2014

Informationsteknologi - Cloudcomputing - Oversigt og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 17963:2013

Specifikation for Web Services for Management (WS-Management)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/ISO/IEC 19086-1:2016

Informationsteknologi – Cloudcomputing – Rammer for serviceleveranceaftale (SLA) – Del 1: Oversigt og begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 19941:2017

Informationsteknologi – Cloudcomputing – Interoperabilitet og portabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 19988:2017

Informationsteknologi – Standard for Core Business Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 20000-1:2018

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 1: Systemkrav til serviceledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 20000-2:2019

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 2: Vejledning i anvendelse af serviceledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 20000-3:2019

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 3: Vejledning i definition af anvendelsesområde for og anvendelighed af ISO/IEC 20000-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC TR 20000-5:2013

Informationsteknologi - Serviceledelse - Del 5: Eksempel på plan for implementering af ISO/IEC 20000-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 20000-6:2017

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 6: Krav til organer, der yder audit og certificering af serviceledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC TR 20000-7:2019

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 7: Vejledning om integration af og indbyrdes overensstemmelse mellem ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 9001:2015 og ISO/IEC 27001:2013


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 20000-10:2018

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 10: Begreber og anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC TR 20000-11:2015

Informationsteknologi - Serviceledelse - Del 11: Vejledning om forholdet mellem ISO/IEC 20000-1: 2011 og rammer for serviceledelse: ITIL®


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC TR 20000-12:2016

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 12: Vejledning om forholdet mellem ISO/IEC 20000-1:2011 og rammer for serviceledelse: CMMI-SVC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 20546:2019

Informationsteknologi – Big data – Oversigt og anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 20547-3:2020

Informationsteknologi – Referencearkitektur for big data – Del 3: Referencearkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC TR 20547-5:2018

Informationsteknologi – Referencearkitektur for big data – Del 5: Roadmap over standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 20924:2018

Internet of Things (IoT) – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 21823-2:2020

IoT (Internet of Things) – IoT-systemers interoperabilitet – Del 2: Transportinteroperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC TR 22417:2017

Informationsteknologi – Internet of things (IoT) – IoT-usecases


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO/IEC TR 22417:2017

Informationsteknologi – IoT-usecases


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO/IEC TR 24028:2020

Informationsteknologi – Kunstig intelligens (AI) – Overblik over AI-systemers pålidelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 24091:2019

Informationsteknologi – Specifikation for energieffektivitetsmåling for opbevaring i datacentre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 27013:2015

Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Vejledning i integreret implementering af ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 20000-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 27014:2013

Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Styringsramme for informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 27031:2011

Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC TR 29138-2:2009

Informationsteknologi - Tilgængelighedshensyn for mennesker med handicap - Del 2: Standardfortegnelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC TR 29138-3:2009

Informationsteknologi - Tilgængelighedshensyn for mennesker med handicap - Del 3: Vejledning om kortlægning af brugerbehov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 284,00

DS/ISO/IEC 29197:2015

Informationsteknologi - Metodik til evaluering af miljøforholds indflydelse på biometriske systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 30071-1:2019

Informationsteknologi – Udvikling af tilgængelige brugerflader – Del 1: Etableret praksis for udvikling af tilgængelige IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC TR 30105-7:2019

Informationsteknologi – Livscyklusprocesser for IT-baseret business process outsourcing (ITES-BPO) – Del 7: Eksempel på modenhedsvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 30115:2018

Informationsteknologi – Redfish-specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/IEC 30141:2018

IoT (Internet of Things) – Referencearkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC TR 30164:2020

Internet of Things (IoT) – Edgecomputing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC TR 30166:2020

Internet of Things (IoT) – Industrielt IoT


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 33071:2016

Informationsteknologi – Procesvurdering – Integreret model til vurdering af proceskapabilitet for virksomhedsprocesser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO/IEC TR 38504:2016

Styring af informationsteknologi – Vejledning for standarder baseret på principperne i styringen af informationsteknologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 38505-1:2017

Informationsteknologi – IT-styring – Styring af data – Del 1: Applicering af ISO/IEC 38500 til styring af data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 38506:2020

Informationsteknologi – IT-styring – Anvendelse af ISO/IEC 38500 til styring af IT-baserede investeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50600-1:2019

Informationsteknologi – Faciliteter og infrastrukturer i datacentre – Del 1: Generelle koncepter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50600-2-1:2014

Informationsteknologi - Faciliteter og infrastrukturer i datacentre - Del 2-1: Bygningskonstruktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50600-2-2:2019

Informationsteknologi – Faciliteter og infrastrukturer i datacentre – Del 2-2: Strømforsyning og strømfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00