161 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/INF 56:1990

Godkendte kommentarer til OSI referencemodellen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7498-2:1990

Elektronisk informationsbehandling. Åbne systemers sammenkobling. Referencemodel. Del 2: Sikkerhedsarkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 7498-3:1997

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Referencemodel: Navngivning og adressering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 9646-7:1996

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Metodologi og struktur for overensstemmelsesprøvning. Del 7: Implementering af instruktioner for overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 10181-4:1997

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Sikkerhedsstrukturer for åbne systemer. Del 4: Struktur for uafviselighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 10731:1996

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Basal referencemodel. Konventioner for definition af OSI-tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 10745:1996

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. De øvre lags sikkerhedsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 10746-1:1999

Informationsteknologi. Åben distribueret databehandling. Referencemodel: Oversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.271,92

DS/ISO/IEC 10746-2:2010

Informationsteknologi - Åben distribueret databehandling - Referencemodel: Grundlag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 10746-3:2010

Informationsteknologi - Åben distribueret databehandling - Referencemodel: Arkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 10746-4:1999

Informationsteknologi - Åben distribueret databehandling - Referencemodel: Arkitektonisk semantik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 843,34

DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1:2002

Informationsteknologi - Åben distribueret databehandling - Referencemodel: Arkitektonisk semantik - Tillæg 1: Computerbaserede formler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 11586-5:1997

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Generisk sikkerhed af de øvre lag. PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) proforma for tjenesteelement for sikkerhedudveksling (SESE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 11586-6:1997

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Generisk sikkerhed af de øvre lag. PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) proforma til beskyttelse af syntaksoverførsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 13235-1:1999

Informationsteknologi. Åben distribueret databehandling. Formidlingsfunktion. Del 1: Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 13235-3:2003

Informationsteknologi - Åben distribueret databehandling - Udbyderfunktion - Del 3: Tilvejebringelse af formidlingsfunktion ved brug af OSI-katalogservice


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 13236:1999

Informationsteknologi. Servicekvalitet: Struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 13244:1999

Informationsteknologi. Arkitektur for åben distribueret system- og applikationsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 13244/Amd.1:2000

Informationsteknologi. Arkitektur for åben distribueret system- og applikationsstyring. Tillæg 1: Støtte ved brug af Common Object Request Broker Architecture (CORBA)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC 14750:1999

Informationsteknologi. Åben distribueret databehandling. Grænsefladedefinitionssprog


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 14753:1999

Informationsteknologi. Åben distribueret databehandling. Referencer og binding for grænseflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 14765:1997

Informationsteknologi - Rammer for protokolidentifikation og -indkapsling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 14766:1997

Informationsteknologi - Telekommunikation og informationsudveksling mellem systemer - Anvendelse af OSI-applikationer over Internettets Transmission Control Protocol (TCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60870-6-2:1996

Udstyr og systemer til fjernstyring. Del 6: Fjernstyringsprotokoller kompatible med ISO- og ITU-T-forslag. Sektion 2: Brug af basisstandarder (OSI lag 1-4)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 61158-2:2014

Industrielle kommunikationsnetværk - Feltbusspecifikationer - Del 2: Specifikation af det fysiske lag og servicedefinition


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.445,00

DS/EN 61784-3-17:2017

Industrielle kommunikationsnetværk – Profiler – Del 3-17: Funktionssikre feltbusser – Yderligere specifikationer for CPF 17


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TS 62056-6-9:2016

Udveksling af elmålerdata – DLMS-COSEM – Del 6-9: Mapning mellem meddelelsesprofiler i den fælles informationsmodel (IEC 61968-9) og DLMS-COSEM-datamodeller og -protokoller (IEC 62056)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62056-7-3:2017

Udveksling af elmålerdata – DLMS-COSEM – Del 7-3: Kommunikationsprofil for kablet og trådløs M-Bus til lokal- og nabonetværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62056-7-5:2016

Udveksling af elmålerdata – DLMS-COSEM – Del 7-5: Datatransmissionsprofiler til lokale netværk (LN)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62056-21:2002

Elmålingsudstyr - Dataoverførsel for måleraflæsning, tarif- og styringskontrol - Del 21: Direkte lokal dataoverførsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62264-5:2016

Integration af virksomhedens styringssystem – Del 5: Transaktioner mellem forretning og fabrikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 62295:2009

Multimediesystemer - Fælles kommunikationsprotokol til sammenkobling af heterogene netværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62379-1:2007

Fælles styringsgrænseflader for digitale audio- og videoprodukter i netværk - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62379-3:2015

Fælles styringsgrænseflader for netværksforbundet digitalt audio- og videoudstyr - Del 3: Video


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62379-5-1:2014

Fælles styringsgrænseflade for netværksforbundet digitalt audio- og videoudstyr - Del 5-1: Transmission over netværk - Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62379-5-2:2014

Fælles styringsgrænseflade for netværksforbundet digitalt audio- og videoudstyr - Del 5-2: Transmission over netværk - Signalering (TA4)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62379-7:2015

Fælles styringsgrænseflade for netværksforbundet digitalt audio- og videoudstyr - Del 7: Målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62439-1/A1:2012

Industrielle kommunikationsnetværk - Automationsnetværk med høj tilgængelighed - Del 1: Generelle koncepter og beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 62455:2011

Serviceadgang baseret på internetprotokol (IP) og transportstrøm (TS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/CLC/TR 62541-1:2010

OPC unified architecture (OPC UA) - Del 1: Oversigt og begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 62541-2:2010

OPC unified architecture (OPC UA) - Del 2: Sikkerhedsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 62541-3:2015

OPC unified architecture - Del 3: Adresseområdemodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62541-4:2015

OPC unified architecture - Del 4: Services


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 62541-5:2015

OPC unified architecture - Del 5: Informationsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62541-6:2015

OPC unified architecture - Del 6: Mapping


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62541-7:2015

OPC unified architecture - Del 7: Profiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 62541-8:2015

OPC unified architecture - Del 8: Dataadgang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 62541-9:2015

OPC unified architecture - Del 9: Alarmer og betingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62541-10:2015

OPC unified architecture - Del 10: Programmer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62541-11:2015

OPC unified architecture - Del 11: Horisontal adgang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62541-13:2015

OPC unified architecture - Del 13: Aggregater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62734:2015

Industrielle kommunikationsnetværk - Trådløst kommunikationsnetværk og kommunikationsprofiler - ISA 100.11a


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.621,00

DS/EN 62734:2015/A1:2019

Industrielle kommunikationsnetværk – Trådløst kommunikationsnetværk og kommunikationsprofiler – ISA 100.11a


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62745:2017

Maskinsikkerhed – Generelle krav til forbindelse af kabelfri styringer til maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 62745:2017/A11:2020

Maskinsikkerhed – Generelle krav til forbindelse af kabelfri styringer til maskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 62769-1:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 1: Oversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 62769-2:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 2: FDI-klient


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62769-3:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 3: FDI-Server


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62769-4:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 4: FDI-pakker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62769-5:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 5: FDI-Informationsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62769-6:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 6: Mapping af FDI-teknologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 62769-101-1:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 101-1: Profiler - Foundation Fieldbus H1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62769-101-2:2015

Integration af feltudstyr (FDI) - Del 101-2: Profiler - Foundation Fieldbus HSE


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 62827-2:2017

Trådløs energioverførsel – Styring – Del 2: Kontrolstyring med flere enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 62919:2018

Indholdsstyring – Overvågning og styring af personligt digitalt indhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

ISO 8807:1989

Information processing systems – Open Systems Interconnection – LOTOS – A formal description technique based on the temporal ordering of observational behaviour


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.368,69

ISO/TR 9007:1987

Information processing systems - Concepts and terminology for the conceptual schema and the information base


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.368,69

ISO/IEC 9646-1:1994

Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 1: General concepts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.092,19

ISO/IEC 9646-2:1994

Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 2: Abstract Test Suite specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 953,94

ISO/IEC 9646-3:1998

Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 3: The Tree and Tabular Combined Notation (TTCN)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.368,69

ISO/IEC 9646-4:1994

Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 4: Test realization


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31

ISO/IEC 9646-5:1994

Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 5: Requirements on test laboratories and clients for the conformance assessment process


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 953,94

ISO/IEC 9646-6:1994

Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 6: Protocol profile test specification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31