7841 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 34:1987

Arbejdsplads med dataskærme med tilbehør. Analyse, indretning m.m.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 56:1990

Godkendte kommentarer til OSI referencemodellen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/INF 63:1991

Vejledning i udarbejdelse af overensstemmelsesklausuler i standarder for programmeringssprog


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INF 73:1992

Teknisk rapport. Informationsteknologi SGML. Støttefaciliteter. Teknik til anvendelse af SGML. Del 13: Fælles tegnsæt for matematik og videnskab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 128-21:2001

Teknisk tegning - Almene tegneregler - Del 21: Tegning af linjer ved hjælp af CAD-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS-håndbog 160:2006

DS-håndbog 160:2006

E-business til små og mellemstore virksomheder - Gør e-business let og effektiv


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 295,00

DS-håndbog 170:2012

DS-håndbog 170:2012

ISO/IEC 27001 for små og mellemstore virksomheder - praktiske råd


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 695,00

DS/EN 300 175-2 V2.7.1:2017

DECT – CI (Common Interface) – Del 2: Fysisk lag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 674-2-1 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT), dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5,8GHz båndet, Industriel, Scientific og Medico (ISM); Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 1: Road Side Units (RSU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 674-2-2 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT); dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5 795 MHz til 5 815 MHz båndet; Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 2: On-Board Units (OBU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 301 549 V3.1.1:2019

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020

Intelligente transportsystemer (ITS) – Specifikation for ITS-G5-accesslag for intelligente transportsystemer på frekvensbåndet 5 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019

ITS (Intelligent Transport Systems) – Trafikal kommunikation – Grundlæggende applikationssæt – Del 2: Specifikation af grundlæggende CA-tjeneste til understøtning af fælles agtpågivenhed i trafikken


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019

ITS (Intelligent Transport Systems) – Trafikal kommunikation – Grundlæggende applikationssæt – Del 3: Specifikation af grundlæggende DEN-tjeneste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 302 636-4-1 V1.3.1:2017

Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media-Independent Functionality


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1:2020

Intelligente transportsystemer (ITS) – Kommunikation mellem køretøjer – GeoNetworking – Del 4: Geografisk adressering og videresending for punkt til punkt- og punkt til multipunkt-kommunikation – Subpart 1: Medieuafhængig funktionalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 302 636-5-1 V2.1.1:2017

Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 5: Transport Protocols; Sub-part 1: Basic Transport Protocol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1:2019

Intelligente transportsystemer (ITS) – Kommunikation mellem køretøjer – GeoNetworking – Part 5: Transportprotokoller – Subpart 1: Grundlæggende transportprotokol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020

Intelligente transportsystemer (ITS) – Specifikation for LTE-V2X-accesslag for intelligente transportsystemer på frekvensbåndet 5 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 319 421 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 422 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp profiles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 401 V2.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 319 411-1 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 412-1 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 122-1 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 132-1 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 142-1 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 102-1 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/ETSI EN 319 412-1 V1.4.1:2020

Elektroniske signaturer og infrastrukturer (ESI) – Certifikatprofiler – Del 1: Overblik og fælles datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 319 122-2 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 2: Extended CAdES signatures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 132-2 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 2: Extended XAdES signatures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 142-2 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 2: Additional PAdES signatures profiles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 411-2 V2.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 412-2 V2.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2020

Elektroniske signaturer og infrastrukturer (ESI) – Certifikatprofiler – Del t 2: Certifikatprofiler for certifikater udstedt til fysiske personer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 319 412-3 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 319 532-3 V1.2.1:2019

E-signaturer og -infrastrukturer (ESI) – Rekommanderede e-mail (REM) – Del 3: Formater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2020

Elektroniske signaturer og infrastrukturer (ESI) – Certifikatprofiler – Del t 3: Certifikatprofiler for certifikater udstedt til juridiske personer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 319 412-4 V1.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organizations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 319 412-5 V2.1.1:2016

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organizations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020

Elektroniske signaturer og infrastrukturer (ESI) – Certifikatprofiler – Del 5: QCStatements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/HD 452.1 S1:1984

Analoge signaler brugt i processtyringssystemer – Del 1: Analoge d.c.-signaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 576 S1:1990

IEC 60822 VSB – Parallel bus til undersystem IEC 60821 VMEbus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.225,00

DS/HD 592 S1:1991

Binær kommatalsaritmetik til mikroprocessorsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 593.1 S1:1992

Bussystemer til mikroprocessorer – 8 bit og 16 bit data (MULTIBUS I) – Del 1: Funktionsbeskrivelse, elektriske specifikationer samt timingspecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/HD 593.2 S1:1992

Bussystemer til mikroprocessorer – 8 bit og 16 bit data (MULTIBUS I) – Del 2: Beskrivelse af bussystemkonfigurationens mekaniske konstruktion og pin-interface, kantkonnektorer (direkte)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 593.3 S1:1991

Bussystemer til mikroprocessorer – 8 bit og 16 bit data (MULTIBUS I) – Del 3: Beskrivelse af Eurocardkonfigurationens mekaniske konstruktion og pin-interface med pin- og socketkonnektorer, indirekte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/HD 593.3 S1:1991/cor.:1992

Bussystemer til mikroprocessorer – 8 bit og 16 bit data (MULTIBUS I) – Del 3: Beskrivelse af Eurocardkonfigurationens mekaniske konstruktion og pin-interface med pin- og socketkonnektorer, indirekte


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 606:2005

Stregkodeetiketter til transport og håndtering af stålprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 646:1997

Informationsteknologi. ISO 7-bit kodet tegnsæt til informationsudveksling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 841:1995

Stregkoder. Symbologispecifikationer. Formatbeskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 843-1:2003

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 843-2:2003

Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS 844:2003

Specifikation af kvalificerede certifikater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS 844/Ret.1:2006

Specifikation af kvalificerede certifikater


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 962:1975

Informationsbehandling. Implementering af 7-bit kodet tegnsæt og dets 7-bit og 8-bit udvidelser på 9-spors 12,7 mm (0,5 in) magnetbånd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 1004-1:2013

Informationsbehandling - Magnetskriftgenkendelse - Del 1: Printspecifikationer for E13B


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1004-2:2013

Informationsbehandling - Magnetskriftgenkendelse - Del 2: Printspecifikationer for CMC7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1047-2:2019

Enheder til sikker opbevaring – Klassifikation og metoder til prøvning af brandmodstandsevne – Del 2: Datarum og databokse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1064:2020

Sundhedsinformatik – Standardkommunikationsprotokol – Computerstøttet elektrokardiografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/EN 1068:2005

Sundhedsinformatik – Registrering af kodningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 1113:1979

Repræsentation af 7-bit kodet tegnsæt på hulstrimler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1332-4:2007

Identifikationskortsystemer - Mand-maskine-grænseflade - Del 4: Kodning af brugerkrav for personer med specielle behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 1539-1:2018

Informationsteknologi – Programmeringssprog – Fortran – Del 1: Basissprog


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.097,00

DS/ISO/IEC 1539-2:2000

Informationsteknologi - Programmeringssprog - Fortran - Del 2: Tekststrenge af variabel længde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1556:1998

Stregkoder. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1573:2015

Stregkoder - Transportlabel til brug inden for flere brancher


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1614:2006

Sundhedsinformatik - Gengivelse af bestemte arter af egenskaber inden for laboratoriemedicin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1649:2005

AIDC-teknologi - Operationelle aspekter, der berører aflæsningen af symboler for stregkodeetiketter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1828:2012

Sundhedsinformatik - Kategorial struktur for terminologisystemer til kirurgiske procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 1864:1994

Informationsteknologi. Uindspillet 12,7 mm bredt magnetbånd til informationsudveksling. 32 ftpmm NRZ1, 126 ftpmm fasekodet og 356 ftpmm NRZ1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1922:1997

Informationsteknologi. Tegnrepertoire og kodning til samarbejde med telextjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 1923:2003

Europæiske tegnrepertoirer og deres kodning - 8 bit-enkeltbytekodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 1989:2014

Informationsteknologi - Programmeringssprog, miljø og systemsoftwarens grænseflader - Programmeringssprog COBOL


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori: