1025 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 286-3:1995

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof. Del 3: Trykbeholdere af stål til trykluftbremseudstyr og pneumatisk udstyr til jernbanemateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 286-4:1995

Simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof. Del 4: Trykbeholdere af aluminiumlegeringer til trykluftbremseudstyr og pneumatisk udstyr til jernbanemateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1709:2019

Sikkerhedskrav til kabelbaneanlæg beregnet til persontransport – Inspektion inden ibrugtagning, instruktioner for vedligeholdelse og driftsinspektion og -kontroller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1907:2017

Sikkerhedskrav til kabelbaneanlæg beregnet til persontransport – Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1908:2015

Sikkerhedskrav til tovbaneanlæg til personbefordring - Opspændingsanordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1909:2017

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport – Bjærgning og evakuering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3095:2013

Akustik - Jernbaner - Måling af støj fra skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 3155-034:2007

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3381:2011

Jernbaneudstyr - Akustik - Måling af støj i skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 3690:2001

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

1 Næste