90 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 128-25:2001

Teknisk tegning - Almene tegneregler - Del 25: Linjer på skibsbygningstegninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS 2392:1995

Skibsbygning. Symboler for konstruktiv brandsikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 2923:1997

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2923/Cor.:1998

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 9876:2002

Skibs- og marineteknologi - Faksimile vejrkortmodtagere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12473:2014

Generelle principper for katodisk beskyttelse i havvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12495:2000

Katodisk beskyttelse af stationære offshore stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13173:2001

Katodisk beskyttelse af flydende offshore stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13852-2:2004

Kraner - Offshorekraner - Del 2: Flydekraner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 15016:2015

Skibs- og marineteknologi - Retningslinjer for vurdering af hastighed og ydeevne ved analyse af forsøgsdata vedrørende hastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 15583:2005

Skibs- og marineteknologi – Liste over maritime standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 16222:2012

Katodisk beskyttelse af skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16437:2012

Skibs- og marineteknologi - Livredning og brandbeskyttelse - Olietågedetektorer til skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16706:2016

Skibs- og marineteknologi – MES-systemer (marineevakueringssystemer) – Lastberegninger og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 16707:2016

Skibs- og marineteknologi – MES-systemer (marineevakueringssystemer) – Bestemmelse af kapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 17338:2009

Skibs- og marineteknologi - Tegninger til brandsikkerhed - Angivelse af brandklasser opdelt efter brandsektioner for skibe og hurtiggående fartøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 17631:2002

Skibs- og marineteknologi - Arrangementsplaner for brandsikring, redningsmidler og flugtveje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 582,75

DS/ISO 17631/Amd 1:2010

Skibs- og marineteknologi - Arrangementsplaner for brandsikring, redningsmidler og flugtveje - Tillæg 1: Krav til højhastighedsbåde


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 17894:2005

Skibs- og marineteknologi - Computerapplikationer - Generelle principper for udvikling og brug af programmerbare elektroniske systemer til maritim brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 18215:2015

Skibs- og marineteknologi - Drift af skibsmaskiner i polarhav - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 19019:2005

Skibs- og marineteknologi - Vejledning i planlægning, udførelse og rapportering fra prøvesejladser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 19891-1:2017

Skibs- og marineteknologi – Specifikationer for gasdetektorer beregnet til brug om bord på skibe – Del 1: Bærbare gasdetektorer til undersøgelse af atmosfæren i lukkede rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 19897:2019

Skibs- og marineteknologi – MES-systemer (marineevakueringssystemer) – Prøvning ved overisning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 19898:2019

Skibs- og marineteknologi – Livredningsudstyr – Udstyr til bjærgning af personer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 20154:2017

Skibs- og marinteknologi – Retningslinjer for designmetoder til vibrationsisolering til hjælpemaskiner ombord på skibet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 21173:2019

Undervandsfartøjer – Hydrostatisk tryktest – Trykskrog og opdriftsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/PAS 21195:2018

Skibs- og marineteknologi – Systemer til detektering af overbordfald (mand over bord-detektering)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 23048:2018

Skibs- og marinteknologi – Metode til verifikation af transportabelt udstyr til måling af effekt ved hjælp af straingauge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/PAS 23678-1:2020

Driftspersonel til vedligehold, grundig undersøgelse, driftsprøvning, periodisk eftersyn og reparation af redningsbåde (inklusive fritfaldsredningsbåde) og redningsfartøjer (inklusive hurtige redningsfartøjer), søsætnings- og udløsergrej – Del 1: Generelle krav til kursusudbydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/PAS 23678-2:2020

Driftspersonel til vedligehold, grundig undersøgelse, driftsprøvning, periodisk eftersyn og reparation af redningsbåde (inklusive fritfaldsredningsbåde) og redningsfartøjer (inklusive hurtige redningsfartøjer), søsætnings- og udløsergrej – Del 2: Grundkursus for driftspersonel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/PAS 23678-3:2020

Driftspersonel til vedligehold, grundig undersøgelse, driftsprøvning, periodisk eftersyn og reparation af redningsbåde (inklusive fritfaldsredningsbåde) og redningsfartøjer (inklusive hurtige redningsfartøjer), søsætnings- og udløsergrej – Del 3: Teknikerkursus, niveau 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/PAS 23678-4:2020

Driftspersonel til vedligehold, grundig undersøgelse, driftsprøvning, periodisk eftersyn og reparation af redningsbåde (inklusive fritfaldsredningsbåde) og redningsfartøjer (inklusive hurtige redningsfartøjer), søsætnings- og udløsergrej – Del 4: Højere fagligt niveau 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 24408:2005

Skibs- og marineteknologi - Positionslys til redningsudstyr - Prøvning, inspektion og mærkning af produktionsenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 24409-1:2020

Skibs- og marineteknologi – Design, placering og brug af sikkerhedsskilte, sikkerhedsrelaterede skilte, brandplaner, sikkerhedsskilte med instruktioner og sikkerhedsafmærkning om bord på skibe – Del 1: Designprincipper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 24409-2:2014

Skibs- og marinteknologi - Design, placering og brug af sikkerhedsskilte, sikkerhedsrelaterede skilte, sikkerhedsskilte med instruktioner og sikkerhedsafmærkning om bord på skibe - Del 2: Katalog


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.185,45

DS/ISO 24409-3:2014

Skibs- og marinteknologi - Design, placering og brug af sikkerhedsskilte, sikkerhedsrelaterede skilte, sikkerhedsskilte med instruktioner og sikkerhedsafmærkning om bord på skibe - Del 3: Regelsæt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 532,35

DS/ISO 27991:2008

Skibs- og marineteknologi - Maritime evakueringssystemer - Kommunikationsformer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 29404:2015

Skibs- og marineteknologi - Offshorevindenergi - Informationsflow i forsyningskæden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 30000:2009

Skibs- og marineteknologi - Ledelsessystemer for skibsophugning - Specifikation af ledelsessystemer for faciliteter til sikker og miljømæssigt forsvarlig skibsophugning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 30002:2014

Skibs- og marinteknologi - Ledelsessystemer for skibsophugning - Vejledning i valg af skibsophuggere (og proformakontrakt)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 30003:2009

Skibs- og marineteknologi - Ledelsessystemer for skibsophugning - Krav til organer, der udfører audit og certificering af ledelsessystemer for skibsophugning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 30004:2012

Skibs- og marineteknologi - Ledelsessystemer for skibsophugning - Vejledning i implementering af ISO 30000


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 30005:2012

Skibs- og marineteknologi - Ledelsessystemer for skibsophugning - Informationsstyring vedrørende farlige materialer i fremstillingskæden inden for skibsbygning og skibsdrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 30006:2011

Ledelsessystemer for skibsophugning - Diagrammer til illustration af farlige materialers placering om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 30007:2011

Skibs- og marineteknologi - Forholdsregler til forebyggelse af asbestudslip og -eksponering under skibsophugning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

ISO 1964:1987

Shipbuilding -- Indication of details on the general arrangement plans of ships


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 611,91

ISO 5572:1987

Shipbuilding and marine structures -- Numbering of equipment and structural elements in ships


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 264,23

ISO 7462:1985

Shipbuilding -- Principal ship dimensions -- Terminology and definitions for computer applications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 403,30

ISO 10055:1996

Mechanical vibration - Vibration testing requirements for shipboard equipment and machinery components


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 264,23

ISO 16548:2012

Ships and marine technology -- Ship design -- General guidance on emergency towing procedures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 959,58

ISO 17907:2014

Ships and marine technology -- Single point mooring arrangements for conventional tankers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 611,91

ISO 19018:2004

Ships and marine technology – Terms, abbreviations, graphical symbols and concepts on navigation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 820,51

ISO 20155:2017

Ships and marine technology -- Test method of flow induced in-pipe noise source characteristics for a ship-used pump


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 820,51

ISO 20283-2:2008

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 2: Measurement of structural vibration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 611,91

ISO 20283-3:2006

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 820,51

ISO 20283-3:2006/Amd 1:2016

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 111,26

ISO 20283-4:2012

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 4: Measurement and evaluation of vibration of the ship propulsion machinery


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 820,51

ISO 20283-4:2012/Amd 1:2014

No title available


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 111,26

ISO 21984:2018

Ships and marine technology – Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on specific ships


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 403,30

ISO 22252:2020

Manned submersibles -- Breathing air supply and CO2 adsorption systems -- Performance requirements and recommendations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 403,30

ASTM F2016 - 00(2018)

Standard Practice for Establishing Shipbuilding Quality Requirements for Hull Structure, Outfitting, and Coatings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 568,97

ASTM F2218 - 02(2015)

Standard Guide for Hardware Implementation for Computerized Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 374,85

ASTM F1808 - 03(2019)

Standard Guide for Weight Control Technical Requirements for Surface Ships


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 481,95

ASTM F2446 - 04(2018)

Standard Classification for Hierarchy of Equipment Identifiers and Boundaries for Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) Performance Data Exchange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 481,95

ASTM F2192 - 05(2017)

Standard Test Method for Determining and Reporting the Berthing Energy and Reaction of Marine Fenders


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 334,69

ASTM F1166 - 07(2013)

Standard Practice for Human Engineering Design for Marine Systems, Equipment, and Facilities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 689,46

ASTM F1337 - 10(2015)

Standard Practice for Human Systems Integration Program Requirements for Ships and Marine Systems, Equipment, and Facilities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 481,95

ASTM F1321 - 14

Standard Guide for Conducting a Stability Test (Lightweight Survey and Inclining Experiment) to Determine the Light Ship Displacement and Centers of Gravity of a Vessel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 481,95

ASTM B928/B928M - 15

Standard Specification for High Magnesium Aluminum-Alloy Products for Marine Service and Similar Environments


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 374,85

ASTM F906 - 85(2020)

Standard Specification for Letters and Numerals for Ships


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 334,69

ASTM D5479 - 94(2013)

Standard Practice for Testing Biofouling Resistance of Marine Coatings Partially Immersed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 294,53

ASTM F1878 - 98(2015)

Standard Guide for Escort Vessel Evaluation and Selection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 481,95

DSF/ISO/DIS 17631 ( Forslag )

Skibs- og marineteknologi – Sikkerhedsplaner for brandbekæmpelse, damage controle, redningsmidler og flugtvejsforantaltninger


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/ISO/FDIS 19018 ( Forslag )

Skibs- og marineteknologi – Navigationsrelaterede termer, forkortelser, grafiske symboler og begreber


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

DSF/ISO/DIS 21195 ( Forslag )

Skibs- og marineteknologi – Systemer til detektering af overbordfald (mand over bord-detektering)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

DSF/ISO/FDIS 24409-2 ( Forslag )

Skibs- og marinteknologi – Design, placering og brug af sikkerhedsskilte, brandplaner, sikkerhedsskilte med instruktioner og sikkerhedsafmærkning om bord på skibe – Del 2: Katalog over skibets sikkerhedsskilte og brandplaner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori: