DS/EN 1915-4 + A1:2009

Lufthavnsudstyr - Generelle krav - Del 4: Metoder til måling og minimering af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af standarden omhandler minimering af støj som et sikkerhedskrav. Standarden specificerer ligeledes metoder til bestemmelse af støjniveauet på arbejdsstationen, andre specificerede positioner samt støjniveauet for lufthavnsudstyr ved tilsigtet anvendelse.


Antal sider: 28

Udgivet: 2009-06-26

Godkendelsesdato: 2009-06-10

Internationale relationer : EN 1915-4:2004+A1:2009 IDT

ICS: 49.100 - Udstyr til service og vedligeholdelse på landjorden 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr

Varenummer: M239724


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 274/SC 1

Dansk udvalg

DS/S-277