DS/EN 12077-2 + A1:2008

Kraner - Sikkerhed - Krav til sundhed og sikkerhed - Del 2: Begrænsnings- og viseranordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver generelle krav til anbringelses- og driftparametre af begrænsnings- og viseranordning, som er installeret på motordrevne kraner. Denne standard behandler ikke opførelse, afmontering eller ændring af formen på en kran. De væsentlige risici, som dækkes i denne standard, behandles under punkt 4. Denne standard er anvendelig til kraner, som er fremstillet efter datoen for udgivelsen af denne CEN standard.


Antal sider: 24

Udgivet: 2008-06-27

Godkendelsesdato: 2008-05-22

Internationale relationer : EN 12077-2:1998+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.20 - Kraner

Varenummer: M230549


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 147/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-353