DS/EN 818-1 + A1:2008

Anhugningsgrej - Kortleddet kæde til løfteformål - Sikkerhed - Del 1: Generelle godkendelseskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del EN 818 specificerer, med henblik på sikkerhed, de generelle godkendelseskrav for elektrisk svejste kortledede kæder af rundt stål, der kan anvendes til løfteformål. Standarden inkluderer:
a) kæder med middel tolerance til anvendelse i kædeslynger samt til almene løfteformål
b) kæder med fin tolerance til anvendelse i hejseapparater og lignende løfteaggregater.


Antal sider: 28

Udgivet: 2008-05-30

Godkendelsesdato: 2008-04-15

Internationale relationer: EN 818-1:1996+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.30 - Tilbehør til løfteudstyr

Varenummer: M230199


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 168

Dansk udvalg

DS/V-001