DS/EN 818-2 + A1:2008

Anhugningsgrej - Kortleddet kæde til løfteformål - Sikkerhed - Del 2: Kæder med middeltolerance til kædeslynger - Kvalitet 8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav for kortledede løftekæder af grad 8 og af middel tolerance til anvendelse i kædeslynger i henhold til EN 818-4 samt til almene løfteformål. Kæderne er elektrisk svejste kortledede kæder af rundt stål der er varmebehandlede og prøvet samt imødekommer de generelle godkendelseskrav i prEN 818-1.


Antal sider: 24

Udgivet: 2008-05-30

Godkendelsesdato: 2008-04-15

Internationale relationer: EN 818-2:1996+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.30 - Tilbehør til løfteudstyr

Varenummer: M230198


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 168

Dansk udvalg

DS/V-001