DS/EN 818-3 + A1:2008

Anhugningsgrej - Kortleddet kæde til løfteformål - Sikkerhed - Del 3: Kæde med middeltolerance til kædeslynger - Kvalitet 4


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af EN 818 specifiserer kravene til sikkerhed for kortledet kæder til løfteformål, kvalitet 4, af medium tolerance til brug for kædeslynger i henhold til EN 818-4:1996+A1 og for generelle løfteformål. Standarden er anvendelig for elektrisk svejste kortledet kæder af rundt stål i overensstemmelse med EN 818-1:1996+A1, som er beregnet til at løfte objekter, materialer eller varer. Skalaen for nominelle kædestørrelser, som er dækket af denne del af EN 818, er fra 7 mm til 45 mm.


Antal sider: 24

Udgivet: 2008-05-30

Godkendelsesdato: 2008-04-15

Internationale relationer: EN 818-3:1999+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.30 - Tilbehør til løfteudstyr

Varenummer: M230195


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 168

Dansk udvalg

DS/V-001