DS/EN 818-4 + A1:2008

Anhugningsgrej - Kortleddet kæde til løfteformål - Sikkerhed - Del 4: Kædeslynger - Kvalitet 8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til sikkerhed, klassificering og prøvning for et-, to-, tre- og firebenede samt uendelige kædeslynger der er samlet ved:
a) mekaniske befæstelsesanordninger;
b) svejsning.
ved anvendelse af kortledede løftekæder med middel tolerance og af grad 8, der imødekommer EN 818-2 samt det tilhørende udvalg af komponenter af samme grad.


Antal sider: 32

Udgivet: 2008-05-30

Godkendelsesdato: 2008-04-15

Internationale relationer: EN 818-4:1996+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.30 - Tilbehør til løfteudstyr

Varenummer: M230194


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 168

Dansk udvalg

DS/V-001