DS/EN 818-6 + A1:2008

Anhugningsgrej - Kortleddet kæde til løfteformål - Sikkerhed - Del 6: Kædeslynger - Specifikationer for brugs- og vedligeholdelsesinformation, som fabrikanten skal angive


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af EN 818 indeholder brugerinformation og vedligeholdelse, som skal angives af fabrikanten med kædeslynger i overensstemmelse med EN 818-4:1996+A1 og EN 818-5:1999+A1.


Antal sider: 28

Udgivet: 2008-05-30

Godkendelsesdato: 2008-04-15

Internationale relationer : EN 818-6:2000+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.30 - Tilbehør til løfteudstyr

Varenummer: M230192


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 168

Dansk udvalg

DS/V-001