DS/EN 818-7 + A1:2008

Anhugningsgrej - Kortleddet kæde til løfteformål - Sikkerhed - Del 7: Kæder med snævre tolerancer til bloktaljer, kvalitet T (Typerne T, DAT og DT)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til sikkerhed for bloktaljer, klasse T (type T sejhærdede og typerne DAT og DT indsatshærdede, til brug i serieproduktion af manuelle og motordrevne bloktaljer.


Antal sider: 40

Udgivet: 2008-05-30

Godkendelsesdato: 2008-04-15

Internationale relationer : EN 818-7:2002+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.30 - Tilbehør til løfteudstyr

Varenummer: M230200


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 168/WG 1

Dansk udvalg

DS/V-001