DS/EN 14658 + A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Generelle sikkerhedskrav til udstyr og systemer til kontinuerlig transport til minedrift i åbne brunkulslejer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 36

Udgivet: 2010-04-16

Godkendelsesdato: 2010-03-17

Internationale relationer : EN 14658:2005+A1:2010 IDT

ICS: 73.100.40 - Transport- og hejseudstyr 53.040.10 - Transportører

Varenummer: M246504


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 196

Dansk udvalg

DS/V-001