DS/EN 620 + A1:2011

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til stationære transportbånd til bulkmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision

Erstatter:


Antal sider: 60

Udgivet: 2011-02-24

Godkendelsesdato: 2011-01-26

Internationale relationer : EN 620:2002+A1:2010 IDT

ICS: 53.040.10 - Transportører

Varenummer: M253056


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 148

Dansk udvalg

DS/V-001