53 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 284:2012

Transportbånd - Elektrisk ledningsevne - Specifikation og prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 617 + A1:2011

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til udstyr til oplagring af bulkmaterialer i siloer, bunkers, beholdere og tragte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 618 + A1:2011

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til udstyr til mekanisk transport af bulkmaterialer med undtagelse af stationære transportbånd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 619 + A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til udstyr til mekanisk transport af stykgods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 620 + A1:2011

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til stationære transportbånd til bulkmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 2109:1976

Håndtering af gods. Transportører. Let båndtransportør for pulvermaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 14658 + A1:2010

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Generelle sikkerhedskrav til udstyr og systemer til kontinuerlig transport til minedrift i åbne brunkulslejer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14973:2015

Transportbånd til brug i underjordiske installationer - Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 16829:2016+AC:2019

Forebyggelse af og beskyttelse mod brand og eksplosion i kopelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 21178:2020

Lette transportbånd – Bestemmelse af elektrisk modstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 21178:2020

Lette transportbånd – Bestemmelse af elektrisk modstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 21179:2013

Lette transportbånd - Bestemmelse af det elektrostatiske felt, der genereres af et kørende let transportbånd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 21180:2013

Lette transportbånd - Bestemmelse af den maksimale trækbrudstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 21181:2013

Lette transportbånd - Bestemmelse af det slappe elasticitetsmodul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 21182:2013

Lette transportbånd - Bestemmelse af friktionskoefficienten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

ISO 1049:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Vibrating conveyors and feeders with rectangular or trapezoidal trough


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 1050:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Screw conveyors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 1807:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with rectangular or trapezoidal trough


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 1815:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Vibrating feeders and conveyors with tubular trough


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 2139:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with tubular trough


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 2140:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Apron conveyors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 2406:1974

Continuous mechanical handling equipment -- Mobile and portable conveyors -- Constructional specifications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 5048:1989

Continuous mechanical handling equipment -- Belt conveyors with carrying idlers -- Calculation of operating power and tensile forces


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 399,74

ISO 7119:1981

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Screw conveyors -- Design rules for drive power


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 7189:1983

Continuous mechanical handling equipment -- Apron conveyors -- Design rules


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 399,74

ISO/TR 9172:1987

Continuous mechanical handling equipment - Safety code for screw conveyors - Examples of guards for trapping and shearing points


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 606,50

ISO 9851:1990

Continuous mechanical handling equipment - Overhead electrical monorail conveyors - Definitions and safety rules


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 21178:2020

Light conveyor belts -- Determination of electrical resistances


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

DSF/prEN 619 ( Forslag )

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport – Sikkerheds- og EMC-krav til udstyr til mekanisk transport af stykgods


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DSF/prEN 620 ( Forslag )

Udstyr og systemer til kontinuerlig håndtering – Sikkerheds- og EMC-krav til stationære transportbånd til bulkmaterialer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DS/INF 8:1979 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Sikkerhedsforskrifter for transportører med kædeelementer. Eksempler på beskyttelse af klemningssteder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 284:2003 ( Tilbagetrukket )

Transportbånd - Elektrisk ledningsevne - Specifikation og prøvningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 617:2001 ( Tilbagetrukket )

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerhedskrav og EMC krav til udstyr til oplagring af løst gods i siloer, bunkers, beholdere og tragte


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 618:2002 ( Tilbagetrukket )

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til udstyr til mekanisk transport af løst gods undtagen faste transportbånd


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 619:2002 ( Tilbagetrukket )

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerhed og EMC-krav for udstyr til mekanisk transport af stykgods


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 620:2002 ( Tilbagetrukket )

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til stationære transportbånd til bulkmaterialer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1049:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Vibrationstransportører og -føder med rektangulær- eller trapezformet trug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 1050:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Skruetransportør


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 1807:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Rystetransportør og -føder med rektangulært eller trapezformet trug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 1815:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Vibrationstransportør og -føder med cirkulært trug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 2139:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Rystetransportør og -føder med cirkulært trug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 2140:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Lameltransportør


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 2406:1976 ( Tilbagetrukket )

Håndtering af gods. Transportører. Mobil og flytbar transportør. Konstruktionsmål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 14658:2005 ( Tilbagetrukket )

Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Generelle sikkerhedskrav til udstyr og systemer til kontinuerlig transport til minedrift i åbne brunkulslejer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14973 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Transportbånd til brug i underjordiske installationer - Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 16829:2016 ( Tilbagetrukket )

Forebyggelse af og beskyttelse mod brand og eksplosion i kopelevatorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 21178:2007 ( Tilbagetrukket )

Lette transportbånd - Bestemmelse af elektrisk modstandsevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 21178:2013 ( Tilbagetrukket )

Lette transportbånd - Bestemmelse af elektrisk modstand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 21179:2007 ( Tilbagetrukket )

Lette transportbånd - Bestemmelse af det elektrostatiske felt, som opstår, når lette transportbånd kører


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 21180:2007 ( Tilbagetrukket )

Lette transportbånd - Bestemmelse af den maksimale brudstyrke


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 21181:2007 ( Tilbagetrukket )

Lette transportbånd - Bestemmelse af det slappe elasticitetsmodul


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 21182:2007 ( Tilbagetrukket )

Lette transportbånd - Bestemmelse af gnidningskoefficienten


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

1