1065 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 23-1:1979

Emballage. Vaskepulveræsker og -tromler. Dimensioner og tolerancer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 52:1990

Transportenheder. Paller. Funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 53:1967

Glasflasker til øl. 70 og 35 cl


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 76:1980

Emballage. Metaldåser og glas til visse færdigpakkede levnedsmidler. Volumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 90-1:1999

Emballage. Dåser af metal. Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen. Del 1: Hermetisk lukkede dåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 90-2:1999

Emballage. Dåser af metal. Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen. Del 2: Ikke-hermetisk lukkede dåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 90-3:2002

Emballage - Dåser af metal - Terminologi og bestemmelse af dimensioner og volumen - Del 3: Aerosoldåser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/INF 101:1994

Emballage. Brugt emballage. Energigenvinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/INF 110:1996

Anvisning for valg af plastemballager til levnedsmidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS-håndbog 159:2006

DS-håndbog 159:2006

Emballage og emballageaffald


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.595,00

DS/SBC 256:1999 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af overensstemmelse med standarden: DS/EN ISO 8317 Emballage. Børnesikret emballage. Krav og prøvningsmetoder for genlukkelig emballage (SBC 256) Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/EN 277:1995

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af vævet polypropylen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 283:1992

Transportenheder. Veksellad. Prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 284:2007

Veksellad - Ikke-stabelbare veksellad klasse C - Dimensioner og generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS 364:1980

Transportenheder. Paller. Basismål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 364.1:1983

Transportenheder. Paller 800 mm x 600 mm, udførelse, prøvning og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 364.2:1986

Transportenheder. Paller. Reparation af paller 800 mm x 600 mm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 389:1967

GL-gevind til flasker og glas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 415-1:2014

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 1: Terminologi for og klassifikation af pakkemaskiner og tilhørende udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 415-2:2000

Sikkerhed for pakkemaskiner. Del 2: Pakkemaskiner til fremstilling af forudtilvirkede, formstabile emballager


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 415-3:2021

Pakkemaskiner – Sikkerhed – Del 3: Forme-, fylde- og forseglingsmaskiner; fylde- og forseglingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 415-4:1997

Pakkemaskiner. Sikkerhed. Del 4: Palleterings- og afpalleteringsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 415-4/AC:2003

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 4: Palleterings- og afpalleteringsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 415-5 + A1:2009

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 5: Indpakningsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 415-6:2013

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 6: Palleindpakningsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 415-7 + A1:2008

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 7: Pakkemaskiner til håndtering af enkeltprodukter eller grupper af produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 415-8:2008

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 8: Omsnøringsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 415-9:2009

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 9: Metoder til støjmåling af pakkemaskiner, pakkelinjer og hjælpeudstyr, nøjagtighedsklasse 2 og 3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 415-10:2014

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 10: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 415-11:2021

Pakkemaskiner – Sikkerhed – Del 11: Bestemmelse af effektivitet og disponibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/INSTA 440:1986

Emballage. Fleksible materialer. Kode til angivelse af tryk- orientering i forhold til afrulningsretning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 445:2013

Paller til materialehåndtering - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 452:1995

Transportenheder. Veksellad. Klasse A. Dimensioner og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/INSTA 510:1987

Emballage. Storsække. Terminologi og kontrolbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 511:1987

Emballage. Storsække. Generelle retningslinier for transport, håndtering og valg af storsække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 512:1987

Emballage. Storsække. Flergangssække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 513:1987

Emballage. Storsække. Genbrugssække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 514:1987

Emballage. Storsække. Engangssække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 515:1987

Emballage. Storsække. Bundstøttede engangssække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 516:1987

Emballage. Storsække. Løfteprøvning, cyklisk topløft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 517:1987

Emballage. Storsække. Kompressionsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 518:1987

Emballage. Storsække. UV-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 520:1987

Emballage. Storsække. Dynamisk faldprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 550:1988

Emballage. Symboler for åbningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Svensk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 551-1:2000

Emballage - Dimensionskoordinering - Del 1: Principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INSTA 551-2:2000

Emballage - Dimensionskoordinering - Del 2: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INSTA 551-3:2000

Emballage - Dimensionskoordinering - Del 3: Regler og dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 645:1994

Papir og karton til fødevareemballage. Fremstilling af et koldtvandsekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 647:1994

Papir og karton til fødevareemballage. Fremstilling af et varmtvandsekstrakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 765:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af anden vævet polyolefin end udelukkende polypropylen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 766:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af jute


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 767:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af vævet jute/ polyolefin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 768:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af foret bomuld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 769:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af vævet bomuld/ polyolefin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 770:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af papir


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 780:2015

Emballage - Forsendelsesemballage - Grarafiske symboler for håndtering og opbevaring af kolli


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 787:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Sække fremstillet af polyethylenfolie


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 788:1994

Sække til transport af fødevarehjælp. Rørformede sække fremstillet af sammensat folie


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 862:2016

Emballage - Børnesikret emballage - Krav til og prøvningsmetoder for ikke-genlukkelige emballager til ikke-farmaceutiske produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 992:1978

Emballage. Riflede glasflasker til farlige stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1086:1995

Sække til transport af fødevarehjælp. Forslag til valg af sækketype og foring i forhold til det produkt, der skal pakkes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1230-1:2009

Papir og karton beregnet til kontakt med fødevarer - Sensorisk analyse - Del 1: Lugt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1230-2:2009

Papir og karton beregnet til kontakt med fødevarer - Sensorisk analyse - Del 2: Afsmag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1432:1997

Transportenheder. Veksellad. Vekseltanke. Dimensioner, krav, prøvningsmetoder og driftsbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 2068:1968

Glasflasker til mineralvand. 25 cl


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2161:2001

Modulkoordinering i transportkæden - Stablingsmønstre ved palletering - Modulflade 1200 x 800 mm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 2233:2002

Emballage - Færdigpakket transportemballage og enhedslast - Konditionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 2234:2002

Emballage - Færdigpakket transportemballage og enhedslast - Stablingsprøvning med statisk belastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 2244:2002

Emballage - Færdigpakket transportemballage - Vandret stødprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2247:2002

Emballage - Færdigpakket transportemballage - Vibrationsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2873:2002

Emballage - Færdigpakket transportemballage og enhedslast - Lavtryksprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00