137 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO/TS 3550-3:2015

Cigaretter - Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne - Del 3: Metode med brug af en vibrerende platform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 4387:2000

Cigaretter. Bestemmelse af totalt og af nikotinfrit tørt kondensat ved hjælp af en analytisk rutinerygemaskine


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 4387/Amd. 1:2008

Cigaretter - Bestemmelse af totalt og af nikotinfrit tørt kondensat ved hjælp af en analytisk rutinerygemaskine


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 4387:2000/Amd 2:2017

Cigaretter – Bestemmelse af totalt og af nikotinfrit tørt kondensat ved hjælp af en analytisk rutinerygemaskine


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 4389:2001

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af organochlorholdige pesticidrester - Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 4874:2000

Tobak - Prøveudtagning af partier af råmateriale - Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6488:2007

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af vandindhold - Karl Fischer-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6488/Corr. 1:2008

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af vandindhold - Karl Fischer-metoden


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 6565:2015

Tobak og tobaksprodukter - Cigaretters sugemodstand og trykfald i filterstave - Standardbetingelser og måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 7210:2018

Standardrygemaskine – Yderligere prøvningsmetoder til verifikation af maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00