142 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 2817:1999

Tobak og tobaksprodukter. Bestemmelse af uopløselige silikatrester i saltsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2965:2019

Materialer anvendt som cigaretpapir, filter plug wrap og tippingpapir, inklusive materialer, som har en adskilt eller længdeorienteret permeabel zone og materialer med bånd med forskellig permeabilitet – Bestemmelse af luftpermeabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 2971:2013

Cigaretter og filtre - Bestemmelse af nominel diameter - Metode ved anvendelse af optisk måleudstyr uden kontakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 3308:2013

Standardrygemaskine - Definitioner og standardbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 3400:1997

Cigaretter. Bestemmelse af alkaloider i røg. Spektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 3400/Amd. 1:2009

Cigaretter - Bestemmelse af alkaloider i røg - Spektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 3401:1992

Cigaretter. Bestemmelse af filtrets alkaloid retention. Spektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 3402:2000

Tobak og tobaksprodukter. Atmosfære for konditionering og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 3550-1:1997

Cigaretter. Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne. Del 1: Metode ved brug af roterende cylindrisk beholder med tremmer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3550-2:1997

Cigaretter. Bestemmelse af tobakssudfald fra enderne. Del 2: Metode ved brug af roterende cylindrisk kasse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TS 3550-3:2015

Cigaretter - Bestemmelse af tobaksudfald fra enderne - Del 3: Metode med brug af en vibrerende platform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 4387:2019

Cigaretter – Bestemmelse af total og nikotinfri tør partikelkoncentration ved hjælp af en rutinemæssig rygeanalysator


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 4389:2001

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af organochlorholdige pesticidrester - Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 4874:2000

Tobak - Prøveudtagning af partier af råmateriale - Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6488:2007

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af vandindhold - Karl Fischer-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6488/Corr. 1:2008

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af vandindhold - Karl Fischer-metoden


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 6565:2015

Tobak og tobaksprodukter - Cigaretters sugemodstand og trykfald i filterstave - Standardbetingelser og måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 7210:2018

Standardrygemaskine – Yderligere prøvningsmetoder til verifikation af maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 8243:2013

Cigaretter - Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 8454:2007

Cigaretter - Bestemmelse af carbonmonoxid i cigaretrøgens dampfase - NDIR-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 8454/Amd. 1:2009

Cigaretter - Bestemmelse af carbonmonoxid i cigaretrøgens dampfase - NDIR-metoden


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 8454:2007/Amd 2:2019

Cigaretter – Bestemmelse af kulilte i cigaretrøgens dampfase – NDIR-metoden


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 9512:2019

Cigaretter – Bestemmelse af ventilation – Definitioner og måleprincipper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 10315:2013

Cigaretter - Bestemmelse af nikotin i røgkondensater - Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 10362-1:2019

Cigaretter – Bestemmelse af vand i total partikelmasse fra hovedstrømsrøgen – Del 1: Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 10362-2:2013

Cigaretter - Bestemmelse af vand i røgkondensater - Del 2: Karl Fischer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12194:1997

Bladtobak. Bestemmelse af størrelsen af bladstykker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12195:1997

Tærsket tobak. Bestemmelse af reststilkindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12863:2010

Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 12863:2010/A1:2016

Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 12863/AC:2011

Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 13110:2012

Cigaretter - Bestemmelse af menthol i røgkondensat - Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 13276:2017

Tobak og tobaksprodukter – Bestemmelse af renhed i nikotin – Gravimetrisk metode med brug af siliciumwolframsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15152:2003

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af det totale alkaloideinhold som nikotin - Kontinuerligt flow-analysemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 15152:2003/Amd 1:2012

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af det totale alkaloideinhold som nikotin - Kontinuerligt flow-analysemetode


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 15592-1:2001

Tobak og tobaksprodukter - Fintskåret tobak og rygeartikler lavet heraf - Metoder til prøveudtagning, konditionering og analyse - Del 1: Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 15592-2:2001

Tobak og tobaksprodukter - Fintskåret tobak og rygeartikler lavet heraf - Metoder til prøveudtagning, konditionering og analyse - Del 2: Atmosfære for konditionering og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15592-3:2009

Tobak og tobaksprodukter - Fintskåret tobak og rygeartikler lavet heraf - Metoder til prøveudtagning, konditionering og analyse - Del 3: Bestemmelse af fugtigt kondensat i rygeartikler ved brug af standardrygemaskine, forberedelse til bestemmelse af vand og nikotin samt beregning af nikotinfrit tørt kondensat (tjære)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15593:2001

Tobaksrøg i omgivelserne - Vurdering af røgens bidrag til respirable partikler - Bestemmelse af partikelstoffer via ultraviolet absorbans og fluorescens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 16055:2019

Tobak og tobaksprodukter – Kontrolprøveemne – Krav og anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16156:2011

Cigaretter – Vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/ISO 16632:2013

Tobak og tobaksprodukter - Bestemmelse af vandindhold - Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 17175:2017

Bidi – Bestemmelse af total og nikotinfri tør partikelkoncentration gennem lineær praksis i analytisk rygemaskine


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 17236:2018

Elektroniske cigaretter og e-væske – Bestanddele, der skal måles i aerosoler fra dampprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 17287:2019

Krav og prøvningsmetoder for e-cigaretudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 19290:2016

Cigaretter – Bestemmelse af tobakspecifikke nitrosaminer i hovedstrøms-cigaretrøg – Metode med LC-MS/MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TR 19478-2:2015

ISO's og Health Canadas parametre for intens rygning - Del 2: Undersøgelse af faktorer, der bidrager til variabilitet i rutinemæssig måling af TPM, vand og NFDPM i cigaretrøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 20193:2019

Analyse af tobak og tobaksprodukter – Bestemmelse af skærebredden for tobaksstrimler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 20369:2009

Tobak og tobaksprodukter - Materiale til fremstilling af cigaretfiltre, cigaretter og andre tobaksprodukter - Bestemmelse af citratindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 20370:2009

Tobak og tobaksprodukter - Materiale til fremstilling af cigaretfiltre, cigaretter og andre tobaksprodukter - Bestemmelse af acetatindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 20714:2019

E-væsker – Bestemmelse af nikotin, propylenglycol og glycerol i væsker, der anvendes i elektroniske e-cigaretter – Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 20768:2018

Dampprodukter – Rutinemæssig e-dampanalysator – Definitioner og standardbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 20773:2013

Cigaretter - Bestemmelse af nikotinfrit, tørt kondensat og nikotin i sidestrømsrøg - Metode med brug af en analytisk lineær rygemaskine udstyret med "fiskehaleskorsten"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20774:2013

Cigaretter - Bestemmelse af kulmonoxid i sidestrømsrøg - Metode med brug af en analytisk lineær rygemaskine udstyret med ”fiskehaleskorsten"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20778:2018

Cigaretter – Standardrygemaskine – Definitioner og betingelser med et intensivt rygesystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 20779:2018

Cigaretter – Generering og indsamling af total partikelmasse ved brug af standardrygemaskine med intensivt rygesystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 20779:2018/Amd 1:2019

Cigaretter – Generering og indsamling af total partikelmasse ved brug af standardrygemaskine med intensivt rygesystem – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 21045:2018

Tobak og tobaksprodukter – Bestemmelse af ammoniak – Metode med ionkromatografisk analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 21160:2018

Cigaretter – Bestemmelse af udvalgte carbonyler i røg fra cigaretter – Metode med anvendelse af højtryksvæskekromatografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 21330:2018

Cigaretter – Bestemmelse af udvalgte flygtige organiske forbindelser i røg fra cigaretter – Metode med anvendelse af GC/MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 21766:2018

Tobak og tobaksprodukter – Bestemmelse af tobaksspecifikke nitrosaminer i tobaksvarer – Metode ved anvendelse af LC-MS / MS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 22253:2019

Cigaretter – Bestemmelse af nikotin i alt partikelformigt stof fra den almindelige røg under intense røgforhold – Gaskromatografisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 22303:2008

Tobak - Bestemmelse af tobaksspecifikke nitrosaminer – Bufferekstraktionsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 22486:2019

Rygemaskine til vandpibetobak – Definitioner og standardbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 22487:2019

Vandpibetobak – Bestemmelse af totalt opsamlet kondensat og nikotin ved hjælp af en rygemaskine til vandpibetobak


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TS 22491:2019

Vandpibetobak – Bestemmelse af kulilte i vandpibetobakrøgens gasfase – NDIR-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TS 22492:2019

Tobaksprodukter til vandpiber – Bestemmelse af kuliltefrigivelsen fra ulmende vandpibekul – NDIR-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00