1449 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 113:1997

Træbeskyttelsesmidler. Prøvningsmetode til bestemmelse af beskyttelseseffektivitet mod trænedbrydende svampe (basidiomycetes). Bestemmelse af forebyggende egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 113/A1:2004

Træbeskyttelsesmidler - Prøvningsmetode til bestemmelse af beskyttelseseffektivitet mod trænedbrydende svampe (basidiomycetes) - Bestemmelse af toksiske værdier


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 117:2012

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af giftgrænseværdier mod Reticulitermes-arter (europæiske termitter) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 118:2013

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af forebyggende effekt mod Reticulitermes-arter (europæisk termit) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 152:2012

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af en træbeskyttelsesbehandlings virkningsgrad mod blåsplint i træværk - Laboratoriemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 212:2003

Træbeskyttelse - Generel vejledning i stikprøveudtagning og forberedelse til analyse af træimprægneringsmidler og af imprægneret træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 252:2014

Feltprøvning til bestemmelse af træbeskyttelsesmidlers relative virkningsgrad ved jordkontakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 275:1994

Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den beskyttende virkning mod marine organismer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 330:2014

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af træbeskyttelsesmiddels relative virkningsgrad under overfladebehandling og ved eksponering uden jordkontakt - Feltprøvning: L-jointmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 335:2013

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter - Brugsklasser: definitioner, anvendelse på massivt træ og træbaserede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00