2747 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 84:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Accelereret ældning af behandlet træ inden biologisk prøvning – Udvaskning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 113-1:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Prøvningmetode mod trænedbrydende basidiomyceter – Del 1: Vurdering af træbeskyttelsesmidlers biocidale effektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 113-2:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Prøvningmetode mod trænedbrydende basidiomyceter – Del 2: Vurdering af naturlig eller forbedret holdbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 117:2012

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af giftgrænseværdier mod Reticulitermes-arter (europæiske termitter) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 118:2013

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af forebyggende effekt mod Reticulitermes-arter (europæisk termit) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 143:2002

Leverandørbrugsanvisninger for kemikalier (stoffer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/EN 152:2012

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af en træbeskyttelsesbehandlings virkningsgrad mod blåsplint i træværk - Laboratoriemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 212:2003

Træbeskyttelse - Generel vejledning i stikprøveudtagning og forberedelse til analyse af træimprægneringsmidler og af imprægneret træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 252:2014

Feltprøvning til bestemmelse af træbeskyttelsesmidlers relative virkningsgrad ved jordkontakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 275:1994

Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den beskyttende virkning mod marine organismer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00