2747 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 20-1:1994

Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den forebyggende virkning mod Lyctus brunneus (Stephens) "Den brune Splintvedbille". Del 1: Overfladebehandling (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 20-2:1994

Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den forebyggende virkning mod Lyctus brunneus (Stephens) "Den brune Splintvedbille". Del 2: Imprægneret træ (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 46-1:2016

Træbeskyttelsesmidler – Bestemmelse af den forebyggende virkning mod nyklækkede larver af Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Del 1: Overfladebehandling (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 46-2:2016

Træbeskyttelsesmidler – Bestemmelse af den forebyggende virkning mod nyklækkede larver af Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Del 2: Hæmmende effekt på udvikling af æg (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 47:2016

Træbeskyttelsesmidler – Bestemmelse af giftværdier mod larver af Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Husbuk – (Laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 48:2005

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af midler til udryddelse af larver af Anobium punctatum (de Geer) (almindelig borebille) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 49-1:2016

Træbeskyttelsesmidler – Bestemmelse af den beskyttende effekt mod Anobium punctatum (De Geer) ved observation af æglægning og larvers overlevelse – Del 1: Overfladebehandling (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 49-2:2015

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af den beskyttende virkning mod Anobium punctatum (De Geer) ved observation af æglægning og larvers overlevelse - Del 2: Anvendelse ved imprægnering (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 73:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Accelereret ældning af behandlet træ før biologisk prøvning – Ældningsprocedure ved afgasning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 78-2:2004

Kemi - Udformning af standarder - Del 2: Kemiske analysemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 84:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Accelereret ældning af behandlet træ inden biologisk prøvning – Udvaskning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 113-1:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Prøvningmetode mod trænedbrydende basidiomyceter – Del 1: Vurdering af træbeskyttelsesmidlers biocidale effektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 113-2:2020

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter – Prøvningmetode mod trænedbrydende basidiomyceter – Del 2: Vurdering af naturlig eller forbedret holdbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 117:2012

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af giftgrænseværdier mod Reticulitermes-arter (europæiske termitter) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 118:2013

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af forebyggende effekt mod Reticulitermes-arter (europæisk termit) (laboratoriemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 143:2002

Leverandørbrugsanvisninger for kemikalier (stoffer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/EN 152:2012

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af en træbeskyttelsesbehandlings virkningsgrad mod blåsplint i træværk - Laboratoriemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 212:2003

Træbeskyttelse - Generel vejledning i stikprøveudtagning og forberedelse til analyse af træimprægneringsmidler og af imprægneret træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 252:2014

Feltprøvning til bestemmelse af træbeskyttelsesmidlers relative virkningsgrad ved jordkontakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 275:1994

Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af den beskyttende virkning mod marine organismer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 330:2014

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af træbeskyttelsesmiddels relative virkningsgrad under overfladebehandling og ved eksponering uden jordkontakt - Feltprøvning: L-jointmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 335:2013

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter - Brugsklasser: definitioner, anvendelse på massivt træ og træbaserede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 351-1:2007

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter - Kemisk beskyttet massivt træ - Del 1: Klassifikation af træbeskyttelsesmidlets indtrængning og optagelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 351-2:2007

Holdbarhed af træ og træbaserede produkter - Kemisk beskyttet massivt træ - Del 2: Vejledning i prøvetagning til analyse af kemisk beskyttet træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 370:1994

Træbeskyttelsesmidler. Bestemmelse af bekæmpende virkning mod Anobium punctatum (De Geer) almindelig borebille. Laboratoriemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 385:2005

Glasartikler til laboratoriebrug - Buretter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 460:1995

Træ og træbaserede produkters holdbarhed. Naturlig holdbarhed for massivt træ. Vejledning til holdbarhedskrav for træ i forhold til risikoklasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 463:2002

Dansk Ingeniørforenings norm for behandling af vand til laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 779,00

DS 473:1992

Norm for forholdsregler mod brande og eksplosion i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 573-1:2005

Aluminium og Aluminiumlegeringer - Kemisk sammensætning og form af plastisk forarbejdede produkter - Del 1: Numerisk betegnelsessystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 599-1+A1:2013

Træ og træbaserede produkters holdbarhed - Træbeskyttelsesmidlers forebyggende virkning bestemt ved biologiske prøvninger - Del 1: Specifikation i henhold til brugsklasse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 599-2:2016

Træ og træbaserede produkters holdbarhed – Træbeskyttelsesmidlers forebyggende evne bestemt ved biologiske prøvninger – Del 2: Mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 648:2008

Laboratorieudstyr af glas - fuldpipetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 720-1:2000

Transportable gasflasker. Gasser og gasblandinger. Del 1: Rene gassers egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 758:1986

Flydende kemiske produkter til industriel brug. Bestemmelse af densitet ved 20 grader C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ENV 807:2001

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af forebyggende effektivitet mod soft rot svampe og mikroorganismer i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 817:2014

Kølemidler - Betegnelse og sikkerhedsklassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 817:2014/Amd 1:2017

Kølemidler – Betegnelse og sikkerhedsklassifikation


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 817:2014/Amd 2:2021

Kølemidler – Betegnelse og sikkerhedsklassifikation – TILLÆG 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 835:2007

Laboratorieudstyr af glas - Målepipetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 839:2014

Træbeskyttelsesmidler - Bestemmelse af beskyttelsesvirkningen mod trænedbrydende basidiomyceter - Ved anvendelse som overfladebehandling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 862:1996

Overfladeaktive stoffer. Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 878:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand – Aluminiumsulfat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 882:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand – Natriumaluminat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 885:2005

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Polyaluminiumhydroxidkloridsilikat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 886:2005

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Polyaluminiumhydroxidsulfatsilikat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 887:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand – Aluminiumjern-(III)-sulfat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 888:2005

Kemikalier til behanding af vand anvendt som drikkevand - Jern-(III)-klorid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 889:2005

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Jern-(II)-sulfat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 890:2012 + NA

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Jern (III)-sulfatopløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 891:2005

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Jern-(III)-kloridsulfat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 896:2013

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumhydroxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 897:2013

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumcarbonat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 898:2013

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumhydrogencarbonat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 899:2009

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Svovlsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 899/NA:2009

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Svovlsyre


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 900:2014

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Calciumhypochlorit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 901:2013

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumhypochlorit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 902:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Hydrogenperoxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 918:1986

Flygtige organiske væsker til industriel brug. Bestemmelse af destillationskarakteristikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 927-1:2013

Malinger og lakker - Malinger og malingsystemer til udendørs træ - Del 1: Klassifikation og udvælgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 935:2005

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Bauxit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 936:2014

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Kuldioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 937:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Chlor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 938:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand – Natriumchlorit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 939:2016

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Saltsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 973 + NA:2009

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumchlorid til regeneration af ionbyttere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 974:2004

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Fosforsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1014-1:2010

Træbeskyttelse - Kreosot og kreosotbehandlet træ - Metoder til prøveudtagning og analyse - Del 1: Procedure for prøveudtagning af kreosot


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00