341 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 377:1994

Smøremidler til anvendelse ved apparater og tilknyttede styresystemer for brændbare gasser, undtagen sådanne, der er beregnet til at indgå i industrielle processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 377/A1:1997

Smøremidler, som anvendes i apparater og tilknyttede reguleringsarmaturer for brændbare gasser undtagen sådanne, der er beregnet til at indgå i industrielle processer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 2719:2016

Bestemmelse af flammepunkt – Pensky-Martens-metode med lukket beholder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 2719:2016/A1:2021

Bestemmelse af flammepunkt – Pensky-Martens-metode med lukket beholder – Tillæg 1: Termometerkorrektion


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 3021:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 3026:1994

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 4263-1:2006

Olieprodukter - Bestemmelse af ældning af inhibiterede olier og væsker - TOST-prøvning - Del 1: Procedure for mineralolie


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 4263-4:2006

Olieprodukter - Bestemmelse af ældning af inhibiterede olier og væsker - TOST-prøvning - Del 4: Procedure for industriel gearolie


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10416:2010

Olie- og naturgasindustrien - Borevæsker - Laboratorieprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 12081:2017

Jernbaner - Akselkasser - Smørefedt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

1 Næste