482 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 116:2015

Diesel- og fyringsolie - Bestemmelse af koldfilterpunkt - Metode med trinvis afkøling i kølebad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 228:2012+A1:2017

Motorbrændstof – Blyfri benzin – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 237:2004

Olieprodukter - Bestemmelse af lave koncentrationer af bly i benzin - Atomabsorptionsspektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 238:1996

Olieprodukter. Bestemmelse af benzenindhold i benzin. Infrarød spektrometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 238/A1:2004

Olieprodukter - Benzin - Bestemmelse af benzenindhold i benzin ved infrarød spektrometri


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 241:2000

Olieprodukter. Bestemmelse af natriumindhold. Atomabsorptionsspektrometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 589:2018

Motorbrændstof – LPG – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 590:2013+A1:2017

Motorbrændstof – Diesel – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1601:2017

Flydende olieprodukter – Bestemmelse af organiske iltforbindelser og totalt organisk bundet iltindhold i blyfri benzin – Metode: gaskromatografi (O-FID)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3735:2007

Råolie og fyringsolie - Bestemmelse af sediment - Ekstraktionsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

1 Næste