483 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/R 461:1988

Anvisning for transport og installation af offshore konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 230,40

DS/R 461 E:1990

Anvisning for transport og installation af offshore konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1776:2015

Gasinfrastruktur - Gasmålesystemer - Funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 3171:1999

Olieprodukter. Automatisk prøveudtagning fra rørledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.096,98

DS/EN ISO 3977-5:2003

Gasturbiner - Anskaffelse - Del 5: Krav og anbefalinger til olie- og naturgasindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3993:1996

Flaskegas og lette kulbrinter. Bestemmelse af massefylde eller relativ massefylde. Trykhydrometermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 4267-2:1996

Olieprodukter og flydende olieprodukter. Bestemmelse af oliemængde. Del 2: Dynamisk måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6551:1996

Flydende olier og gasser. Pålidelighed og sikkerhed for dynamisk måling. Ledningsoverføring af elektriske og/eller elektrisk pulsede data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6807:2004

Gummislanger og slangesamlinger til rotationsborings- og vibrationsanvendelser - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7278-1:1996

Flydende kulbrinter. Dynamisk måling. Prøvningssystemer for volumetriske målere. Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

1 Næste