135 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS-håndbog 123.3:2009

DS-håndbog 123.3:2009

Aluminium - Del 3: Smedegods


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.195,00

DS-håndbog 123.2:2015

DS-håndbog 123.2:2015

Aluminium - Del 2: Tyndplader, bånd og plader


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.395,00

DS/EN 515:2017

Aluminium og aluminiumlegeringer - Halvfabrikata - Betegnelser for tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 573-3:2019

Aluminium og aluminiumlegeringer – Kemisk sammensætning og form af plastisk forarbejdede produkter – Del 3: Kemisk sammensætning og form af produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 573-5:2007

Aluminium og aluminiumlegeringer - Kemisk sammensætning og leveringstilstand for plastisk forarbejdede produkter - Del 5: Kodificering af standardiserede plastisk forarbejdede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 575:1995

Aluminium og aluminiumlegeringer. Basislegeringer fremstillet ved smeltning. Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 576:2004

Aluminium og aluminiumlegeringer - Ulegerede aluminiumstøbeblokke til omsmeltning - Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 577:1995

Aluminium og aluminiumlegeringer. Flydende metal. Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1669:1997

Aluminium og aluminiumlegeringer. Prøvningsmetoder. Stansemærkeprøvning på plader og bånd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1676:2020

Aluminium og aluminiumlegeringer – Legerede støbeblokke til omsmeltning – Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1780-1:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Betegnelser for legerede aluminiumblokke beregnet til omsmeltning, forlegering og støbning - Del 1: Numerisk betegnelsessystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1780-2:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Betegnelser for legerede aluminiumblokke beregnet til omsmeltning, forlegering og støbning - Del 2: Betegnelsessystem baseret på kemiske symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1780-3:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Betegnelser for legerede aluminiumblokke beregnet til omsmeltning, forlegering og støbning - Del 3: Skriveregler for kemisk sammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12258-1:2012

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 1: Generelle termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 12258-2:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 2: Kemisk analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12258-3:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 3: Skrot


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12258-4:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 4: Rester i aluminiumindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13920-1:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 1: Generelle krav, prøveudtagning og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-2:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 2: Ulegeret aluminiumskrot


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-3:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 3: Tråd- og kabelskrot


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-4:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 4: Skrot bestående af en enkelt svejselegering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-5:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 5: Skrot bestående af to eller flere svejselegeringer fra samme serie


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-6:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 6: Skrot bestående af to eller flere svejselegeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-7:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 7: Skrot bestående af støbegods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-8:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 8: Skrot bestående af ikke-jernholdige materialer fra skæreprocesser til aluminiumudskillelsesprocesser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-9:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 9: Skrot af ikke-jernholdige skårne materialer fra aluminiumudskillelsesprocesser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-10:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 10: Skrot bestående af brugte aluminiumdåser til drikkevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-11:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 11: Skrot af aluminium-kobber-kølere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-12:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 12: Spåner bestående af en enkelt legering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-13:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 13: Blandede spåner bestående af to eller flere legeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-14:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 14: Skrot af brugt konsumentemballage af aluminium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13920-15:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 15: Skrot af brugt konsumentemballage af aluminium, hvor belægningen er fjernet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13920-16:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Skrot - Del 16: Skrot bestående af skum, slagger, udslip og metaller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 14242:2004

Aluminium og aluminiumlegeringer - Kemisk analyse - Induktivkoblet plasmaoptisk emissionsspektralanalyse (ICP-OES)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14361:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Kemisk analyse - Prøvetagning fra metalsmelte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14726:2019

Aluminium og aluminiumlegeringer – Bestemmelse af aluminiums og aluminiumlegeringers kemiske sammensætning ved optisk gnistemissionsspektrometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TR 16748:2014

Aluminium og aluminiumlegeringer - Mekaniske egenskaber ved Al-Si-legeringer til højtryksstøbning, lavtryksstøbning og kokillestøbning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16749:2014

Aluminium og aluminiumlegeringer - Klassifikation af fejl og mangler i højtryks-, lavtryks- og kokillestøbte produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

ISO 115:2003

Unalloyed aluminium ingots for remelting -- Classification and composition


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 400,93

ISO 793:1973

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of iron -- Orthophenanthroline photometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 795:1976

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of copper content -- Oxalyldihydrazide photometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 796:1973

Aluminium alloys -- Determination of copper -- Electrolytic method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 797:1973

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of silicon -- Gravimetric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 808:1973

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of silicon -- Spectrophotometric method with the reduced silicomolybdic complex


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 886:1973

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of manganese -- Photometric method (Manganese content between 0,005 and 1,5 %)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 1118:1978

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of titanium -- Spectrophotometric chromotropic acid method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 1784:1976

Aluminium alloys -- Determination of zinc -- EDTA titrimetric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 2107:2007

Aluminium and aluminium alloys — Wrought products — Temper designations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 400,93

ISO 2297:1973

Chemical analysis of aluminium and its alloys -- Complexometric determination of magnesium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 3256:1977

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of magnesium -- Atomic absorption spectrophotometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 3978:1976

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of chromium -- Spectrophotometric method using diphenylcarbazide, after extraction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 3980:1977

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of copper -- Atomic absorption spectrophotometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 3981:1977

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of nickel -- Atomic absorption spectrophotometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 4192:1981

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of lead content -- Flame atomic absorption spectrometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 4193:1981

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of chromium content -- Flame atomic absorption spectrometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 5194:1981

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of zinc content -- Flame atomic absorption spectrometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 6827:1981

Aluminium and aluminium alloys -- Determination of titanium content -- Diantipyrylmethane photometric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 17615:2007

Aluminium and aluminium alloys -- Alloyed ingots for remelting -- Specifications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 400,93

ISO 20203:2005

Carbonaceous materials used in the production of aluminium -- Calcined coke -- Determination of crystallite size of calcined petroleum coke by X-ray diffraction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 400,93

ASTM G34 - 01(2018)

Standard Test Method for Exfoliation Corrosion Susceptibility in 2XXX and 7XXX Series Aluminum Alloys (EXCO Test)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM B945 - 06(2014)

Standard Practice for Aluminum Alloy Extrusions Press Cooled from an Elevated Temperature Shaping Process for Production of T1, T2, T5 and T10–Type Tempers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM B921 - 08(2018)

Standard Specification for Non-hexavalent Chromium Conversion Coatings on Aluminum and Aluminum Alloys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM B926 - 09(2017)

Standard Method for Pinhole Determination in Aluminum and Aluminum Alloy Plain Foil by Means of a Light Table


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM B645 - 10(2015)

Standard Practice for Linear-Elastic Plane–Strain Fracture Toughness Testing of Aluminum Alloys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM B647 - 10(2016)

Standard Test Method for Indentation Hardness of Aluminum Alloys by Means of a Webster Hardness Gage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM B648 - 10(2015)e1

Standard Test Method for Indentation Hardness of Aluminum Alloys by Means of a Barcol Impressor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E1826 - 12

Standard Specification for Low Volatile Organic Compound (VOC) Corrosion-Inhibiting Adhesive Primer for Aluminum Alloys to Be Adhesively Bonded


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM E2792 - 13

Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Aluminum and Aluminum Alloys by Inert Gas Fusion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM B209M - 14

Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate (Metric)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 452,38

ASTM B327 - 16

Standard Specification for Master Alloys Used in Making Zinc Die Casting Alloys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E1251 - 17a

Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Spark Atomic Emission Spectrometry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM B37 - 18

Standard Specification for Aluminum for Use in Iron and Steel Manufacture


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM G67 - 18

Standard Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM B646 - 19

Standard Practice for Fracture Toughness Testing of Aluminum Alloys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM B989 - 19a

Standard Specification for High Fluidity (HF) Zinc-Aluminum Alloy in Ingot Form for Thin Wall Die Castings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM D4340 - 19

Standard Test Method for Corrosion of Cast Aluminum Alloys in Engine Coolants Under Heat-Rejecting Conditions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E127 - 19e1

Standard Practice for Fabrication and Control of Flat Bottomed Hole Ultrasonic Standard Reference Blocks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM E1793 - 19

Standard Practice for Preparation of Aluminum Alloy for Bonding in Foam and Beam Type Transportable Shelters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM B807/B807M - 20

Standard Practice for Extrusion Press Solution Heat Treatment for Aluminum Alloys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM G47 - 20

Standard Test Method for Determining Susceptibility to Stress-Corrosion Cracking of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloy Products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM G69 - 20

Standard Test Method for Measurement of Corrosion Potentials of Aluminum Alloys


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16