DS/EN 10025-1:2004

Varmvalsede produkter af konstruktionsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument specificerer krav til flade og lange produkter (se pkt.3) af varmvalsede konstruktionsstål, med undtagelse af hulprofiler og rør. Del 1 af dette dokument specificerer de generelle leveringsbetingelser.


Antal sider: 68

Udgivet: 2005-03-29

Godkendelsesdato: 2004-11-22

Internationale relationer : EN 10025-1:2004 IDT

ICS: 77.140.01 - Jern- og stålprodukter. Generelt 77.140.10 - Stål, som kan varmebehandles 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata

Varenummer: 36891


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 10

Dansk udvalg

DS/S-1993

Indgår i