DS/EN 10088-5:2011

Rustfrie stål - Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for stænger, valsetråd, tråd, profiler og blankstål af korrosionsbestandige stål til konstruktionsformål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

1.1 Anvendelsesområdet for denne del af EN 10088 specificerer de tekniske leveringsbetingelser for varm- eller koldvalset stænger, valsetråd, tråd, profiler og blankstål af korrosionsbestandige stål til konstruktionsformål i tillæg til de generelle tekniske leveringsbetingelser specificeret i EN 10021.
1.2 Denne europæiske standard gælder ikke for komponenter fremstillet ved videreforarbejdning af produktformerne angivet i 1.1 med ændrede kvalitetskarakteristika som følge af denne yderligere forarbejdning.


Antal sider: 112

Udgivet: 2012-10-26

Godkendelsesdato: 2011-08-19

Internationale relationer : EN 10088-5:2009 IDT

ICS: 77.140.20 - Rustfri stål 77.140.60 - Stålstænger og valsetråd 77.140.70 - Stålprofiler 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata 77.140.65 - Stålwire, ståltov og stålkæder

Varenummer: M258054


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 23/SC 1

Dansk udvalg

DS/S-1993

Indgår i