DS/EN 10028-3:2017

Flade produkter af stål til trykbærende formål – Del 3: Svejselige finkornsstål, normaliserede


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til flade produkter til trykbærende udstyr, der er fremstillet af svejselige finkornsstål som angivet i tabel 1.
NOTE 1 – - Ved finkornsstål forstås stål med en ferritkornstørrelse på 6 eller finere ved prøvning i henhold til EN ISO 643.
Derudover gælder kravene og definitionerne i EN 10028-1:2014 også.
NOTE 2 – - Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (OJEU) under direktiv 97/23/EC, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 97/23/EC begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard (del 1 og del 3 i serien), og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 97/23/EC er opfyldt.


Antal sider: 20

Udgivet: 2017-08-02

Godkendelsesdato: 2017-08-01

Internationale relationer : EN 10028-3:2017 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata

Varenummer: M289574


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 107

Dansk udvalg

DS/S-132

Indgår i