DS/EN 10028-5:2017

Flade produkter af stål til trykbærende formål – Del 5: Svejselige finkornsstål, termomekanisk valsede


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til flade produkter til trykbærende udstyr, der er fremstillet af termomekanisk valsede stål som angivet i tabel 1.
Stålene er ikke egnet til varmformning.
NOTE 1 – - På det tidspunkt hvor denne europæiske standard blev udgivet, fandtes der ikke tilstrækkelige data til standardisering af disse ståls egenskaber ved forhøjede temperaturer. Hvis det er hensigten, at stålene skal anvendes ved sådanne temperaturer, bør parterne træffe speciel aftale om betingelserne herfor.
Derudover gælder kravene i EN 10028-1:2014.
NOTE 2 – - Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (OJEU) under direktiv 97/23/EC, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 97/23/EC begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard (del 1 og del 5 i serien), og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 97/23/EC er opfyldt.


Antal sider: 15

Udgivet: 2017-08-02

Godkendelsesdato: 2017-08-01

Internationale relationer : EN 10028-5:2017 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata

Varenummer: M289579


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 107

Dansk udvalg

DS/S-132

Indgår i