DS/EN 10028-7:2016

Flade produkter af stål til trykbærende formål - Del 7: Rustfrie stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger krav til flade produkter beregnet til trykbærende udstyr fremstillet af rustfrie stål, herunder også austenitiske krybefaste stål, med tykkelser som angivet i tabel 7 til 10.
Derudover gælder kravene i EN 10028 1.
NOTE 1 – - De stålkvaliteter, der er omfattet af denne europæiske standard, er valgt fra EN 10088-1.
NOTE 2 – Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 2014/68/EU, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard (del 1 og del 7), og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktivet for trykbærende udstyr er opfyldt.


Antal sider: 56

Udgivet: 2016-08-25

Godkendelsesdato: 2016-08-09

Internationale relationer : EN 10028-7:2016 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata

Varenummer: M274908


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 107

Dansk udvalg

DS/S-132

Indgår i