DS/EN 10213:2007+A1:2016

Stålstøbegods til trykbærende formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard gælder for stålstøbegods til trykbærende dele. Den omfatter materialer, som anvendes til fremstilling af komponenter til trykbærende udstyr.
Denne europæiske standard vedrører støbegods, der er kendetegnet ved sin kemiske sammensætning (se tabel 2) og mekaniske egenskaber (se tabel 3 til 6).
I tilfælde hvor støbegods er sammenføjet ved svejsning af støberiet, gælder denne Europæiske Standard.
I tilfælde hvor støbegods er svejst:
– til plastisk forarbejdede produkter (plader, rør, smedegods)
– af andre end støberiet
gælder denne Europæiske Standard ikke.
NOTE – For denne harmoniserede understøttende standard for materialer er formodningen om, at de væsentlige krav i direktiver er opfyldt, begrænset til tekniske data for materialet, og formodningen betyder ikke, at materialet er egnet til specifikt udstyr. De tekniske data i denne materialestandard bør derfor vurderes i forhold til konstruktionskravene til det specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktivet for trykbærende udstyr er opfyldt.


Antal sider: 30

Udgivet: 2016-09-08

Godkendelsesdato: 2016-09-05

Internationale relationer : EN 10213:2007+A1:2016 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål

Varenummer: M310126


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 111

Dansk udvalg

DS/V-001