DS/EN 10222-3:2017

Stålsmedegods til trykbærende formål - Del 3: Nikkelstål med specificerede egenskaber ved lave temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af denne Europæiske Standard specificerer tekniske leveringsbetingelser for smedegods til trykbærende formål, der er fremstillet af ferritiske og martensitiske stål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer. Den kemiske sammensætning og de mekaniske egenskaber er specificeret.
NOTE – – Så snart denne standard er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 2014/68/EU, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU begrænset til tekniske data for materialer i denne standard, og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 2014/68/EU er opfyldt. Denne serie EN 10222-1 til EN 10222-5 er opbygget således, at de data, der er relateret til forskellige materialer, findes i den del, der allokeres til dette materiale. Formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU afhænger både af teksten i del 1 og oplysningerne i del 2, 3, 4 eller 5.
Generelle oplysninger om teknisk leveringstilstand er indeholdt i EN 10021.


Antal sider: 17

Udgivet: 2017-04-21

Godkendelsesdato: 2017-04-18

Internationale relationer : EN 10222-3:2017 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.85 - Jern- og stålsmedegods

Varenummer: M266079


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 111

Dansk udvalg

DS/V-001

Indgår i