DS/EN 10222-5:2017

Stålsmedegods til trykbærende formål - Del 5: Martensitiske, austenitiske og austenitisk-ferritiske rustfrie stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer tekniske leveringsbetingelser for smedegods til trykbærende formål, der er fremstillet af rustfrie stål, herunder krybefaste stål. Kemisk sammensætning og mekaniske egenskaber er specificeret.
NOTE – – Så snart denne standard er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 2014/68/EU, er formodningen om, at de de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU er begrænset til tekniske data for materialer i denne standard, og formodningen betyder ikke, at materialet er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 2014/68/EU er opfyldt. Serien EN 10222-1 til EN 10222-5 er opbygget således, at de data, der er relateret til forskellige materialer, findes i den del, der allokeres til det pågældende materiale. Formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU afhænger både af teksten i del 1 og oplysningerne i del 2, 3, 4 eller 5.
Generelle oplysninger om tekniske leveringsbetingelser er angivet i EN 10021.


Antal sider: 31

Udgivet: 2017-04-21

Godkendelsesdato: 2017-04-18

Internationale relationer : EN 10222-5:2017 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.85 - Jern- og stålsmedegods

Varenummer: M266075


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 111

Dansk udvalg

DS/V-001

Indgår i