DS/EN 10272:2016

Rustfrie stålstænger til trykbærende formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer generelle tekniske leveringsbetingelser for varm- og koldformede rustfrie stålstænger til fremstilling af trykbærende udstyr leveret i overensstemmelse med en af de procesveje og overfladebeskaffenheder, der er angivet i tabel 6.
Derudover gælder de generelle tekniske leveringsbetingelser i EN 10021.
NOTE – Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 2014/68/EU, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard, og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktivet for trykbærende udstyr er opfyldt.


Antal sider: 40

Udgivet: 2016-08-25

Godkendelsesdato: 2016-08-09

Internationale relationer : EN 10272:2016 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.60 - Stålstænger og valsetråd

Varenummer: M274897


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 107

Dansk udvalg

DS/S-132

Indgår i