DS/EN 10273:2016

Varmvalsede svejselige stålstænger til trykbærende formål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger tekniske leveringsbetingelser for varmvalsede svejselige stålstænger til trykbærende formål med tykkelser angivet i tabel 5 til anvendelse ved forhøjede temperaturer.
De generelle tekniske leveringsbetingelser i EN 10021 gælder også for produkter leveret i overensstemmelse med denne europæiske standard.
NOTE – - Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 2014/68/EU, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard, og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktivet for trykbærende udstyr er opfyldt.


Antal sider: 32

Udgivet: 2016-08-25

Godkendelsesdato: 2016-08-22

Internationale relationer : EN 10273:2016 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.60 - Stålstænger og valsetråd

Varenummer: M274912


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 107

Dansk udvalg

DS/S-132

Indgår i