DSF/EN 10222-2:2017/prA1 ( Forslag )

Stålsmedegods til trykbærende formål – Del 2: Ferritisk og martensitisk stål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
EN

Beskrivelse

Denne del af denne Europæiske Standard specificerer tekniske leveringsbetingelser for smedegods til trykbærende formål, der er fremstillet af ferritiske og martensitiske stål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer. Den kemiske sammensætning og de mekaniske egenskaber er specificeret.
NOTE – – Så snart denne standard er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 2014/68/EU, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU begrænset til tekniske data for materialer i denne standard, og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 2014/68/EU er opfyldt. Denne serie EN 10222-1 til EN 10222-5 er opbygget således, at de data, der er relateret til forskellige materialer, findes i den del, der allokeres til dette materiale. Formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2014/68/EU afhænger både af teksten i del 1 og oplysningerne i del 2, 3, 4 eller 5.
Generelle oplysninger om teknisk leveringstilstand er indeholdt i EN 10021.

Antal sider: 17

Internationale relationer : EN 10222-2:2017/prA1 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.85 - Jern- og stålsmedegods

Varenummer: M334921


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 111

Dansk udvalg

DS/V-001