DS/EN 523:2004

Tynde stålrør til forspændte kabler - Terminologi, krav, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard anvendes for ikke-overfladebelagte cylindriske stålrør af spiralformede bøljeprofiler med en nominel indvendig diameter på indtil 130 mm og disses samlinger. Stålrørene er samlet som kanaler til forspændte kabler i efterbelastede forspændte betonelementer.

Erstatter:


Antal sider: 24

Udgivet: 2005-01-27

Godkendelsesdato: 2004-09-16

Internationale relationer : EN 523:2003 IDT

ICS: 77.140.75 - Stålrørledninger og stålrør til særlige formål 77.140.99 - Andre jern- og stålprodukter 01.040.77 - Metallurgi (ordliste) 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: 56393


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-328