DS/EN 40-6:2002

Belysningsmaster - Del 6: Krav til belysningsmaster af aluminium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til belysningsmaster af aluminium. Den inkluderer materialer og overensstemmelseskontrol. Den gælder for lige belysningsmaster med toparmatur, der ikke overstiger 20 m i højden, samt for belysningsmaster med arme til sidehængte armaturer, der ikke overstiger 18 m i højden.


Antal sider: 24

Udgivet: 2007-07-30

Godkendelsesdato: 2004-05-24

Internationale relationer : EN 40-6:2002 IDT

ICS: 77.150.10 - Aluminiumprodukter 93.080.40 - Gadebelysning og tilhørende udstyr

Varenummer: 47868


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 50

Dansk udvalg

DS/S-349