DS/EN 14080:2013

Trækonstruktioner - Limtræ og limet konstruktionstræ - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 108

Udgivet: 2013-07-25

Godkendelsesdato: 2013-07-18

Internationale relationer : EN 14080:2013 IDT

ICS: 79.060.99 - Andre træbaserede plader

Varenummer: M251561


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 124/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-1995