DS/EN 14374:2004

Trækonstruktioner - Lamineret konstruktionstræ - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument angiver krav til lamineret træ til konstruktionsanvendelse. Prøvningsmetoderne som skal bruges er, metoder til påvisning af overensstemmelsesvurdering og indhold af mærkningsproduktet, hvilket er givet.

Under revision


Antal sider: 28

Udgivet: 2005-01-27

Godkendelsesdato: 2005-01-02

Internationale relationer : EN 14374:2004 IDT

ICS: 79.080 - Halvfabrikata af træ 91.080.20 - Trækonstruktioner

Varenummer: 49635


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 124
  • CEN/TC 124/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-1995