DS/EN 40-7:2003

Belysningsmaster - Del 7: - Krav for belysningsmaster af fiberforstærket polymerkomposit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af EN 40 specificerer ydeevnekrav, fiberforstærkede polymerkomposit-belysningsmaster hovedsageligt til vejbelysning. Den omfatter materialer og prøvningsmetoder. De omtalte kompositmaterialer består af fiberforstærket materiale, som er opspændt i en matrix af harpiks.

Antal sider: 28

Udgivet: 2003-05-09

Godkendelsesdato: 2003-03-25

Internationale relationer : EN 40-7:2002 IDT

ICS: 83.120 - Armeret plast 93.080.40 - Gadebelysning og tilhørende udstyr

Varenummer: 43779


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 50

Dansk udvalg

DS/S-349