115 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/CEN/TR 852:2010

Plastrørsystemer til transport af drikkevand - Vurdering af migration - Vejledning med hensyn til tolkning af laboratoriefastlagte migrationsværdier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1228:1997

GRP-plastrørsystemer. Rør af glasfiberforstærket hærdeplast (GRP). Bestemmelse af specifik initial ringstivhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1229:1997

GRP-plastrørsystemer. Rør og formstykker af glasfiberforstærket hærdeplast (GRP). Påvisning af væggens tæthed ved korttidsprøvning med indvendigt tryk. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1393:1997

GRP-plastrørsystemer. Rør af glasfiberforstærket hærdeplast (GRP). Bestemmelse af trækegenskaber i længderetningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1394:1997

GRP-plastrørsystemer. Rør af glasfiberforstærket hærdeplast (GRP). Bestemmelse af den tilsyneladende ringtrækspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 1555-7:2013

Plastrørsystemer til gasforsyning - Polyethylen (PE) - Del 7: Vejledning til overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1680:1997

Plastrørsystemer. Ventiler til PE-rørsystemer. Tæthed under og efter bøjningspåvirkning af ventilspindelen. Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1905:1999

Pvc-U-rørsystemer. Rør, formstykker samt materiale af uplastificeret polyvinylklorid. Metode til bestemmelse af Pvc-indhold baseret på totalt kloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 8659:2020

Termoplastventiler – Udmattelsesstyrke – Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8659:2020

Termoplastventiler – Udmattelsesstyrke – Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

1 Næste