54 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 250,00

DS/EN 1013:2012+A1:2014

Profilerede lysgennemskinnelige enkeltlagsplader af plast til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS 1051.1:1979

Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 1052.1:1985

Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1127:1985

Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
NO
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1997-2 + AC:2011

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN 13050:2011

Curtain walling - Vandtæthed - Laboratorietest med dynamisk lufttryk og vandspray


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13786:2017

Bygningskomponenters termiske ydeevne - Dynamisk-termiske egenskaber - Beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 13788:2013

Byggekomponenters og -elementers hygrotermiske ydeevne - Indvendig overfladetemperatur for at undgå kritisk overfladefugtighed og kondensdannelse i hulrum - Beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13823:2020

Prøvning af byggevarers reaktion over for brand – Byggevarer (undtaget gulvbelægning) udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CWA 14646:2003

Krav til installation af opspændingssystemer til efterspænding af konstruktioner og forudsætninger for specialistvirksomheden og dennes personale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/INF prEN 14732-1:2009

Trækonstruktioner - Præfabrikerede vægge, gulve og tagelementer - Del 1: Produktkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16153:2013+A1:2015

Transparente flade polycarbonatplader til flerlagsvægge til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 21542:2012

Bygningskonstruktion - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.295,00

ASTM E695 - 03(2015)e1

Standard Test Method of Measuring Relative Resistance of Wall, Floor, and Roof Construction to Impact Loading


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM E529 - 04(2018)

Standard Guide for Conducting Flexural Tests on Beams and Girders for Building Construction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E575 - 05(2018)

Standard Practice for Reporting Data from Structural Tests of Building Constructions, Elements, Connections, and Assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM D7089 - 06(2014)

Standard Practice for Determination of the Effectiveness of Anti-Graffiti Coating for Use on Concrete, Masonry and Natural Stone Surfaces by Pressure Washing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E1557 - 09(2020)e1

Standard Classification for Building Elements and Related Sitework—UNIFORMAT II


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 496,36

ASTM E699 - 16

Standard Specification for Agencies Involved in Testing, Quality Assurance, and Evaluating of Manufactured Building Components


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM E2813 - 18

Standard Practice for Building Enclosure Commissioning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM E488/E488M - 18

Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete Elements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM E754 - 80(2014)e1

Standard Test Method for Pullout Resistance of Ties and Anchors Embedded in Masonry Mortar Joints


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

DSF/FprEN 14732 ( Forslag )

Trækonstruktioner - Præfabrikerede væg-, gulv- og tagelementer - Del 1: Produktkrav


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/ISO/DIS 21542 ( Forslag )

Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN ISO 140-5:1998 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 5: Måling af facadeelementers luftlydisolation i bygninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 140-6:1998 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 6: Måling af trinlydniveau i laboratorium


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN ISO 140-7:1998 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 7: Måling af trinlydniveau i bygninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 140-10:1993 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 10: Måling af små bygningselementers luftlydisolation i laboratorium


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/EN 357:2001 ( Tilbagetrukket )

Bygningsglas - Brandmodstandsdygtige bygningsdele med transparente eller translucente glasprodukter - Klassifikation af brandmodstandsevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 357:2002 ( Tilbagetrukket )

Bygningsglas - Brandmodstandsdygtige bygningsdele med transparente eller translucente glasprodukter - Klassifikation af brandmodstandsevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 357:2004 ( Tilbagetrukket )

Bygningsglas - Brandmodstandsdygtige bygningsdele med transparente eller translucente glasprodukter - Klassifikation af brandmodstandsevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1013:2013 ( Tilbagetrukket )

Profilerede lysgennemskinnelige (transparente) enkeltlagsplader af plast til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ENV 1997-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/EN 1997-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/ENV 1997-2:1999 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknisk design. Del 2: Design assisteret af laboratorieprøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1997-2/AC:2010 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 6946:1997 ( Tilbagetrukket )

Bygningskomponenter og bygningsdele. Termiske værdier, isolans og transmissionskoefficient. Beregningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6946:2008 ( Tilbagetrukket )

Bygningskomponenter og bygningsdele - Værdier for termisk Isolans og transmissionskoefficient - Beregningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 6946/A1:2003 ( Tilbagetrukket )

Bygningskomponenter og bygningsdele - Termiske værdier, isolans og transmissions-koefficient - Beregningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 11925-2:2010 ( Tilbagetrukket * )

Prøvning af brandreaktion - Byggevarers antændelighed ved direkte flammepåvirkning - Del 2: Enkeltflammeprøvning


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ENV 12872:2000 ( Tilbagetrukket )

Træbaserede pladematerialer - Vejledning i brug af lastbærende plader i gulve, vægge og tage


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 12872:2007 ( Tilbagetrukket )

Træbaserede plader - Vejledning i brug af bærende plader i gulve, vægge og lofter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ENV 13050:2001 ( Tilbagetrukket )

Curtain Walling - Vandtæthed - Laboratorieprøvning med dynamisk lufttryk og vandspray


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13501-2:2003 ( Tilbagetrukket )

Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 2: Klassifikation ved brug af data fra prøvning af brandmodstandsevne, eksklusive ventilationssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13501-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 2: Klassifikation ved brug af data fra prøvning af brandmodstandsevne, eksklusive ventilationssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 13786:2000 ( Tilbagetrukket )

Termisk ydeevne for bygningskomponenter - Dynamisk-termiske egenskaber - Beregningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 13786:2008 ( Tilbagetrukket )

Bygningskomponenters termiske ydeevne - Dynamisk-termiske egenskaber - Beregningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 13788:2001 ( Tilbagetrukket )

Byggekomponenter og -elementers hygrotermiske ydeevne - Indvendig overfladetemperatur for at undgå kritisk overflade- og mellemrumskondens - Beregningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13823:2010 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af byggevarers brandreaktion - Byggevarer eksklusive gulvbelægning udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 13823:2010+A1:2014 ( Tilbagetrukket * )

Prøvning af byggevarers reaktion over for brand - Byggevarer (undtaget gulvbelægning) udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15659:2009 ( Tilbagetrukket )

Værdiopbevaringsenheder - Klassifikation og metoder til prøvning af modstandsevne mod brand - Lette brandopbevaringsenheder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DSF/EN 13823:2010/FprA1 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af byggevarers reaktion på brand - Byggevarer eksklusive gulvbelægning udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 98,00

DSF/EN 16153:2013/FprA1 ( Tilbagetrukket )

Lysgennemskinnelige (transparente) flade polycarbonatplader til flerlagsvægge til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 284,00

1