DS/EN 14545:2008

Trækonstruktioner - Samlebeslag - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav og prøvningsmetoder for materialer, geometri, styrke, stivhed og holdbarhed (dvs korrosionsbeskyttelse) for samlebeslag til brug i bærende trækonstruktioner.
Kun samlebeslag fremstillet af stål er dækket af denne europæiske standard ,som sskive og splitringsmellemlæg, tandede mellemlæg, tandplader og sømplader. Definitioner af disse emner er angivet i afsnit 3.
Denne europæiske standard angiver også vurdering af overensstemmelsesprocedurer og inkluderer krav til mærkning af disse produkter.
Denne europæiske standard dækker ikke samlebeslag behandlet med brandhæmmennde coating for at forbedre de brandmæssige egenskaber.

Antal sider: 40

Udgivet: 2008-12-01

Godkendelsesdato: 2008-10-29

Internationale relationer : EN 14545:2008 IDT

ICS: 91.080.20 - Trækonstruktioner

Varenummer: M220840


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 124/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-1995