DS/SBC 14250:2008 - Overdraget til DNV GL

Særlige Bestemmelser for Certificering af Træspær mv Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

Beskrivelse

Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering af Træspær mv, i det følgende kaldet DS-SBC 14250, anvendes ved certificering af præfabrikerede konstruktionsdele samlet med tandplader (fx spær, bjælker, og gitterdragere) fremstillet af konstruktionstræ, jf. pkt 1 i DS/EN 14250. Jf. læsevejledningen er disse bestemmelser kun gyldige i sammenhæng med de Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter.

Antal sider: 8

Udgivet: 2008-03-14

Godkendelsesdato: 2008-03-03

Internationale relationer :

ICS: 91.080.20 - Trækonstruktioner

Varenummer: M229071