DS/EN 197-1:2012

Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af standarden angiver specifikationer for 27 almindelige cementtyper, 7 sulfatbestandige cementer, samt 3 almindelige lav tidlig styrkeudvikling slaggecementer og 2 almindelioge sulfatbestandige lav tidlig styrkeudviklings cementer og deres blandingsforhold. Definitionen af hver cementtype inkluderer de forhold, i hvilke de skal indgå for at producere disse bestemte typer inden for 9 styrkeklasser. Den angiver de nødvendige krav til de mekaniske, fysiske og kemiske egenskaber for disse produkttyper og styrkeklasser samt fastsætter regler for bedømmelse af deres overensstemmelse med disse krav. Nødvendige holdbarhedskrav angives ligeledes.


Antal sider: 80

Udgivet: 2012-06-08

Godkendelsesdato: 2012-01-03

Internationale relationer : EN 197-1:2011 IDT

ICS: 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M261096


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 51/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-328