DS/EN 934-4:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 4: Tilsætningsstoffer til injektionsmørtel til forspændingskabler - Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard definerer og specificerer krav til og overensstemmelseskriterier for tilsætningsstoffer til brug i injektionsmørtel til forspændte kabler i henhold til EN 447. Standarden dækker kun tilsætningsstoffer til brug i pladsblandet injektionsmørtel.


Antal sider: 24

Udgivet: 2009-10-12

Godkendelsesdato: 2009-08-05

Internationale relationer : EN 934-4:2009 IDT

ICS: 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M229887


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-328